26/06/2022 lúc 21:34 (GMT+7)
Breaking News

Hà Nam - Điểm đến ấn tượng của các nhà đầu tư

Trong những năm gần đây, với các chính sách thông thoáng, môi trường đầu tư của tỉnh Hà Nam luôn được đánh giá cao và đã trở thành 1 trong 10 tỉnh, thành phố thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài cao nhất cả nước.

Trong những năm gần đây, với các chính sách thông thoáng, môi trường đầu tư của tỉnh Hà Nam luôn được đánh giá cao và đã trở thành 1 trong 10 tỉnh, thành phố thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài cao nhất cả nước. Hạ tầng giao thông kết nối, nhiều KCN có vị trí thuận lợi, được đầu tư hạ tầng đồng bộ là lợi thế của Hà Nam trong thu hút đầu tư thời gian qua. Chủ trương ưu tiên thu hút các dự án đầu tư không gây ảnh hưởng xấu tới môi trường, có công nghệ tiến tiến, đảm bảo hiệu quả đầu tư giúp Hà Nam tạo được sức bật và vị thế phát triển.

 

Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập
Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập