25/07/2024 lúc 23:38 (GMT+7)
Breaking News

FLC dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên vào cuối tháng 11

Theo FLC, công ty vừa ký mới hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC năm 2021 và dự kiến phát hành BCTC kiểm toán năm 2021 vào cuối tháng 10 tới đây, trước khi tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 vào cuối tháng 11.

CTCP Tập đoàn FLC (mã chứng khoán: FLC) vừa có công văn phúc đáp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE) về nghĩa vụ giải trình kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông và công bố thông tin các báo cáo tài chính và báo cáo thường niên.

Theo đó, ngày 20/9, Hội đồng quản trị FLC  đã thông qua việc thay đổi đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2021 từ công ty Kiểm toán An Việt sang công ty Kiểm toán và Tư vấn UHY.

"Hiện FLC và Kiểm toán UHY đã thống nhất và triển khai kế hoạch kiểm toán. Dự kiến các báo cáo kiểm toán năm 2021 sẽ được phát hành và công bố vào cuối tháng 10", lãnh đạo FLC thông tin.

Trên cơ sở số liệu tài chính đã được kiểm toán, Tập đoàn FLC sẽ hoàn thiện nội dung Báo cáo thường niên năm 2021 và thực hiện công bố thông tin trong tháng 11.

Để đảm bảo các quy định về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán của doanh nghiệp niêm yết, FLC sẽ triển khai thủ tục triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 để thông qua nội dung lựa chọn đơn vị kiểm toán. Cuộc họp ĐHĐCĐ dự kiến được tổ chức vào cuối tháng 11.

Sau khi có quyết định của ĐHĐCĐ thường niên 2022, FLC cũng sẽ phối hợp với đơn vị kiểm toán được lựa chọn và công bố thông tin báo cáo tài chính soát xét bán niên 2022.

Lộ trình này đã thay đổi so với kế hoạch mà công ty công bố hồi đầu tháng 9 vừa qua. Theo kế hoạch cũ, công ty kỳ vọng có thể phát hành và công bố BCTC kiểm toán năm 2021 trong tháng 9, tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên vào tháng 11 và công bố thông tin các báo cáo tài chính bán niên 2022 soát xét vào tháng 12.

Trước đó, HOSE có ra quyết định chuyển cổ phiếu FLC từ diện hạn chế giao dịch sang đình chỉ giao dịch từ ngày 9/9 do vi phạm quy định về công bố thông tin.

Nguyên nhân là tập đoàn này vẫn chưa tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên dù đã quá 6 tháng kể từ thời điểm kết thúc năm tài chính năm 2021; chưa công bố báo cáo kiểm toán 2021 và chưa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm nay.

Như vậy, nếu giải quyết được các vấn đề tồn đọng trên, mã chứng khoán FLC có thể được xem xét cho giao dịch trở lại.

FLC Group gần đây cũng tiếp tục chứng kiến biến động về mặt nhân sự. Trong bối cảnh 3 phó tổng giám đốc rời đi, FLC bổ nhiệm lại 2 nhân sự cấp cao là các gương mặt quen thuộc gồm ông Lê Doãn Linh và ông Nguyễn Chí Công.

Thanh Bút