24/06/2024 lúc 01:37 (GMT+7)
Breaking News

FLC chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2022 vào 4/11

Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (HoSE: FLC) đã công bố Nghị quyết của HĐQT về việc triệu tập đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2022. Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông dự họp là 4/11/2022.

FLC cho biết, thời gian và địa điểm tổ chức đại hội thường niên sẽ được thông báo tới cổ đông sau.

Trước đó, ngày 12/10, Tập đoàn FLC đã thông báo sẽ triển khai thủ tục triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 thông qua nội dung lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán, soát xét các báo cáo tài chính năm 2022. Dự kiến cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Tập đoàn FLC sẽ được tổ chức vào cuối tháng 11/2022.

Trên cơ sở quyết định của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, Tập đoàn FLC sẽ phối hợp với đơn vị kiểm toán được lựa chọn và thực hiện công bố thông tin các báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2022 ngay sau khi phát hành.

Trước đó, cổ phiếu FLC đã bị đình chỉ giao dịch từ ngày 9/9/2022 do chậm công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 và chưa tổ chức ĐHCĐ thường niên 2022.

Theo tìm hiểu, được biết, FLC chưa thể tổ chức ĐHĐCĐ năm 2022 vì công ty chưa hoàn tất báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.

Tuy nhiên, mới đây, trong văn bản giải trình ngày 12/10, FLC cho biết ngày 20/9, HĐQT Tập đoàn đã thông qua nghị quyết về việc thay đổi đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2021.

Theo đó, FLC đã thanh lý hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán An Việt do đơn vị này không bố trí được thời gian và nhân sự thực hiện và cung cấp dịch vụ kiểm toán theo hợp đồng đã ký kết.

Đồng thời, FLC đã ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.

Hiện FLC và UHY đã thống nhất và triển khai kế hoạch kiểm toán, dự kiến, các báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của FLC sẽ được phát hành và công bố vào cuối tháng 10/2022.

Trên cơ sở số liệu tài chính đã được kiểm toán, FLC sẽ hoàn thiện báo cáo thường niên năm 2021 và sẽ thực hiện công bố thông tin trong tháng 11/2022.

Thanh Bút