26/02/2024 lúc 20:58 (GMT+7)
Breaking News

Đưa nền tảng chuyển đổi số vào các cơ sở y tế trên địa bàn Hà Nội

Trên địa bàn Hà Nội các bệnh viện và cơ sở y tế phải thúc đẩy nền tảng chuyển đổi số trong đó phải: triển khai hồ sơ bệnh án điện tử; kê đơn thuốc điện tử; y tế từ xa; đặt lịch khám, chữa bệnh trực tuyến.

Đặc biệt, Sở Y tế Hà Nội chỉ đạo các đơn vị đẩy mạnh thanh toán dịch vụ y tế không dùng tiền mặt; tiếp tục triển khai đầy đủ Chỉ thị số 12/CT-BYT ngày 2/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế về đẩy mạnh triển khai thanh toán chi phí dịch vụ y tế không dùng tiền mặt.

Đưa nền tảng chuyển đổi số để phục vụ người bệnh

Theo công văn 3885/SYT-KHTC chỉ đạo của Sở Y tế Hà Nội về công tác trong toàn ngành y tế Thủ đô về việc đẩy mạnh chuyển đổi số và triển khai Đề án 06 tại các đơn vị trong ngành, Sở Y tế Hà Nội chỉ đạo: Các đơn vị phải xác định chuyển đổi số là một nhiệm vụ chính trị, trọng tâm công tác hằng năm của các cơ quan, đơn vị, với sự tham gia của tất cả cán bộ, công chức, viên chức, trong đó cấp ủy Đảng, lãnh đạo, trước hết là người đứng đầu, giữ vai trò quyết định.

Qua đó, các đơn vị phải đảm bảo số lượng, chất lượng nhân lực cho công tác chuyển đổi số; có chế độ ưu đãi cho nhân lực công nghệ thông tin, chuyển đổi số; đảm bảo các điều kiện về an toàn thông tin mạng, an ninh mạng và quản lý dữ liệu y tế; ưu tiên kinh phí cho hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số.

Các cơ sở khám, chữa bệnh khẩn trương triển khai hồ sơ bệnh án điện tử; kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử; y tế từ xa; đặt lịch khám, chữa bệnh trực tuyến theo các quy định của Bộ Y tế. Tập trung vào giải pháp hỗ trợ người dân, người bệnh, sử dụng thẻ căn cước công dân gắn chip, nhận dạng sinh trắc học khi đăng ký và trong quá trình khám, chữa bệnh.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác quản lý, điều hành để có dữ liệu tổng thể, toàn diện, có phương tiện trực tuyến, thông minh phục vụ công tác quản lý, điều hành; nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến để phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn.

Bên cạnh đó, Sở Y tế Hà Nội cũng yêu cầu các cơ sở y tế dự phòng phải đảm bảo việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số đáp ứng được yêu cầu công tác quản lý, phòng chống dịch bệnh, nhất là dịch bệnh mới nổi, nguy hiểm như COVID-19; quản lý được các bệnh truyền nhiễm, bệnh không lây nhiễm; cập nhật kịp thời, đảm bảo có dữ liệu “đúng - đủ - sạch - sống” về tiêm vắc xin.

Đoàn Hiếu