26/06/2022 lúc 08:43 (GMT+7)
Breaking News

DIC Corp: Hết quý I mới hoàn thành gần 5% mục tiêu lợi nhuận năm 2022

Sau 3 tháng đầu năm 2022, Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp - HoSE:DIG) mới chỉ thu được 87,1 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, trong khi kế hoạch năm 2022 đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 1.900 tỷ đồng.

Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp - HoSE:DIG) vừa công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2022 với lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ tăng 52,8% so với cùng kỳ, đạt 63,4 tỷ đồng. Đại diện đơn vị giải thích là do doanh thu bán thành phẩm (sản xuất vật liệu) tăng 59,3%, đạt 74,3 tỷ đồng; và doanh thu hoạt động xây lắp tại các công ty con tăng 1,7%, đạt 51 tỷ đồng.

Doanh thu thuần tăng nhẹ 3,7% lên gần 520 tỷ đồng, phần lớn đến từ hoạt động kinh doanh bất động sản, chẳng hạn như chuyển nhượng căn hộ dự án Gateway Vũng Tàu và dự án CSJ, chuyển nhượng quyền sử dụng đất dự án Nam Vĩnh Yên, chuyển nhượng nhà thô dự án Hiệp Phước. Trong khi đó, giá vốn giảm 8,1% nên lợi nhuận gộp đạt 172,3 tỷ đồng, tăng 40% so với cùng kỳ năm 2021.

Lãi tiền gửi, cho vay gấp 7,5 lần lên 24 tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí tài chính tăng hơn 143% do phí lãi vay gấp 2,4 lần, lên gần 38 tỷ đồng. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp đều tăng với mức lần lượt là 57,7% và 29,8%.

Kết quả, đơn vị thu được 87,1 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 55,5% so với cùng kỳ.

Năm 2022, đại hội cổ đông DIG giao kế hoạch tổng doanh thu và thu nhập khác 5.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 1.900 tỷ đồng, lần lượt tăng 43% và 48% so với thực hiện năm 2021. Như vậy, kết thúc quý I, DIG mới hoàn thành chưa đầy 5% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.

Tính đến cuối quý I, tổng tài sản đi ngang ở mức 16.393,2 tỷ đồng. Tài sản ngắn hạn chiếm 67,7%, tương đương 11.100,3 tỷ đồng. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn, là đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (tiền gửi kỳ hạn), giảm 47,3% còn 1.444,1 tỷ đồng. Tiền và các khoản tương đương tiền tăng 57,5% lên 1.575,6 tỷ đồng; trong đó các khoản tương đương tiền gấp đôi lên 1.269,7 tỷ đồng.

Về tài sản dài hạn, các khoản phải thu dài hạn giảm 7,6% còn 3.795,9 tỷ đồng, chủ yếu do số tiền phải thu đối với CTCP Đầu tư Đức Hòa III-Resco giảm từ 1.729,1 tỷ đồng còn 1.414,7 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, tổng nợ vay tài chính tăng 9,3%, đạt 5.363,6 tỷ đồng. Nợ vay ngắn hạn tăng 54,6% lên 944,7 tỷ đồng, phần lớn bởi trong kỳ công ty phát sinh khoản vay Sacombank Vũng Tàu trị giá 350 tỷ đồng. Trong khi đó, nợ vay dài hạn đi ngang ở mức 4.418,8 tỷ đồng.

Xét nợ ngắn hạn, khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn đi ngang ở mức 1.717,3 tỷ đồng, trong đó chiếm tỷ trọng lớn nhất với 59,3% là khoản người mua trả tiền trước dự án khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên trị giá 1.018,1 tỷ đồng.

Vốn đầu tư chủ sở hữu 4.998,9 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 1.076,9 tỷ đồng, quỹ đầu tư phát triển 259,6 tỷ đồng, thặng dư vốn cổ phần 1.121,1 tỷ đồng.

Anh Phạm
Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập
Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập