27/09/2023 lúc 06:06 (GMT+7)
Breaking News

DIG không hoàn thành kế hoạch lợi nhuận, dòng tiền kinh doanh âm gần 800 tỷ đồng

Dòng tiền từ hoạt kinh doanh của Tổng công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, HoSE: DIG) ghi nhận giá trị âm hơn 798 tỷ đồng trong năm 2021.

Dòng tiền từ hoạt kinh doanh của Tổng công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, HoSE: DIG) ghi nhận giá trị âm hơn 798 tỷ đồng trong năm 2021.

DIG không hoàn thành kế hoạch lợi nhuận, dòng tiền kinh doanh âm gần 800 tỷ đồng

Tổng công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, mã chứng khoán DIG - sàn HOSE) công bố Báo cáo tài chính quý IV/2021. Theo đó, trong quý IV/2021, DIG ghi nhận doanh thu đạt 914,09 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 813,97 tỷ đồng, lần lượt tăng 46,5% và 59,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 27,2% lên 43,3%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 133,4% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 226,33 tỷ đồng lên 395,97 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 146,5%, tương ứng tăng thêm 13,64 tỷ đồng lên 22,95 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 140,1%, tương ứng tăng thêm 29,15 tỷ đồng lên 49,96 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 30,5%, tương ứng tăng thêm 27,29 tỷ đồng lên 116,74 tỷ đồng; lợi nhuận khác tăng 33%, tương ứng tăng thêm 194,96 tỷ đồng lên 785,73 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Điểm đáng lưu ý, trong quý IV/2021, công ty ghi nhận lợi nhuận khác tới 785,73 tỷ đồng. Trong đó, công ty có thuyết minh ghi nhận doanh thu chênh lệch do đánh giá tồn kho 861,97 tỷ đồng so với cùng kỳ 587,8 tỷ đồng. Tuy nhiên, điểm yếu của việc đánh giá lại tài sản là không phát sinh dòng tiền, chính vì vậy mặc dù lợi nhuận tăng nhưng dòng tiền kinh doanh chính của công ty vẫn âm và thậm chí âm lớn hơn năm 2020.

Lũy kế trong năm 2021, công ty ghi nhận doanh thu đạt 2.568,8 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 952,53 tỷ đồng, lần lượt tăng 3,2% và 48,6% so với thực hiện trong năm 2020.

Được biết, trong năm 2021, DIG đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất là 2.800 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 1.444 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc năm tài chính với lợi nhuận trước thuế đạt 1.227,58 tỷ đồng, công ty chỉ đạt 85% kế hoạch lợi nhuận trước thuế.

Mặc dù kết quả kinh doanh cải thiện nhưng dòng tiền tiếp tục âm. Cụ thể, trong năm 2021, dòng tiền hoạt động kinh doanh chính âm 798,3 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 303,95 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư âm 3.987,1 tỷ đồng và dòng tiền tài chính dương 5.382,7 tỷ đồng, chủ yếu tăng vay nợ và phát hành thêm cổ phiếu. Như vậy, công ty tiếp tục huy động dòng vốn bên ngoài để bù đắp thâm hụt dòng tiền kinh doanh và đầu tư mở rộng.

Tính tới 31/12/2021, tổng tài sản của DIG tăng 42,5% so với đầu năm, lên 16.858,1 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu các khoản phải thu dài hạn đạt 4.111,3 tỷ đồng, chiếm 24,4% tổng tài sản; tồn kho đạt 3.846,7 tỷ đồng, chiếm 22,8% tổng tài sản, chủ yếu tập trung ở chi phí sản xuất dở dang các dự án như khu đô thị du lịch sinh thái Đại Phước, khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên, khu dân cư P4 Hậu Giang, khu phức hợp Capsaintjacques; tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 3.738,1 tỷ đồng, chiếm 22,2% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 3.435,9 tỷ đồng, chiếm 20,4% tổng tài sản và các tài sản khác.

Ngoài ra, trong năm tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng 223,9% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 3.391,9 tỷ đồng lên 4.906,6 tỷ đồng và chiếm 29,1% tổng nguồn vốn.

Trên thị trường, cổ phiếu DIG có chuỗi tăng nóng khi tăng một mạch từ 21.900 đồng đầu năm 2021 lên đỉnh lịch sử 119.800 đồng được thiết lập hôm 11/1. Sau đó bị điều chỉnh, cổ phiếu DIG đã lao dốc về mức 73.600 đồng (đóng cửa phiên sáng ngày 28/1), mất hơn 38% thị giá so với vùng đỉnh.