18/06/2024 lúc 21:37 (GMT+7)
Breaking News

Đào tạo trên Cổng đào tạo trực tuyến của Cục Sở hữu trí tuệ - Một số chức năng cần lưu ý khi đăng ký và học tập

Nhằm nâng cao nhận thức về sở hữu trí tuệ cho cộng đồng thông qua hình thức đào tạo trực tuyến, năm 2022, Cục SHTT đã xây dựng và vận hành cổng đào tạo trực tuyến. Hiện nay, Cổng đào tạo trực tuyến của Cục SHTT đang cung cấp một số khóa đào tạo theo hình thức học trực tuyến không đồng bộ.

Cổng đào tạo trực tuyến của Cục SHTT (IP-elearning) đang cung cấp khóa đào tạo “Tổng quan về Sở hữu trí tuệ” cung cấp những khái niệm cơ bản nhất trong bảo hộ SHTT. Đây là khóa học miễn phí và dành cho mọi đối tượng thuộc các chuyên môn khác nhau đều có thể tiếp cận được. Khóa đào tạo Tổng quan về sở hữu trí tuệ do Tổ chức Sở hữu trí tuệ (WIPO) xây dựng và được khai phiên bản tiếng Việt trên Cổng IP-elearning. Trong năm 2022-2023, đã có khoảng hơn 1000 học viên đăng ký tham gia khóa “Tổng quan về Sở hữu trí tuệ” này.

Bên cạnh đó, nhằm cung cấp đa dạng các khóa học về sở hữu trí tuệ để đáp ứng việc tìm hiểu vấn đề chuyên sâu hơn của các nhóm đối tượng khác nhau, Cục Sở hữu trí tuệ tiến hành xây dựng khóa đào tạo “Pháp luật sở hữu trí tuệ Việt Nam” trên Cổng IP-elearning. Với khóa học này, các bài giảng được xây dựng dưới dạng video cung cấp kiến thức cơ bản về pháp luật sở hữu trí tuệ của Việt Nam. Hiện nay, khóa “Pháp luật sở hữu trí tuệ Việt Nam” đang được cập nhật, chỉnh sửa theo các quy định pháp luật mới và sẽ nhanh chóng hoàn thiện để kịp thời cung cấp tới người học. Việc xây dựng thêm nhiều khóa học với hình thức bài giảng đa dạng và hấp dẫn cũng chính là hướng mong muốn phát triển trong thời gian sắp tới của Cổng IP-elearning.

Cấp giấy chứng nhận hoàn thành khào đào tạo

Tương tự như các trang học tập trực tuyến khác, Cổng IP-elearning yêu cầu học viên đăng nhập tài khoản để đăng ký và tham gia các khóa đào tạo do Cổng cung cấp. Hiện tại, Cổng IP-elearning đang cung cấp một số khóa đào tạo theo hình thức học trực tuyến không đồng bộ. Học viên cần sử dụng tài khoản được cấp, tự sắp xếp thời gian để vào xem các nội dung khóa học và làm bài kiểm tra theo lịch đã cung cấp. Để kiểm tra việc bạn đã đăng ký và tham gia khóa học nào, người dùng truy cập vào chức năng “Các khóa học của tôi” để hiện thị các mã khóa đào tạo mà mình đăng ký thành công.

Sau khi kết thúc khóa đào tạo và hoàn thành bài kiểm tra cuối khóa thì học viên sẽ được cấp Giấy chứng nhận của khóa học này dưới dạng điện tử để ghi nhận quá trình và kết quả học tập của học viên. Để tải về giấy chứng nhân này, học viên Bạn click vào mục “Bảng điều khiển” để thấy danh sách các khóa học và kết quả cấp giấy chứng nhận và nhấp chuột tới biểu tưởng hình tờ giấy. Trong trường hợp, các thông tin hiển thị trên giấy chứng nhận chưa chính xác, người dùng thay đổi thông tin này tại mục “Hồ sơ”.

Mẫu Giấy chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo

Tải về giấy chứng nhận tại Bảng điều khiển

Chỉnh sửa thông tin cá nhân tại mục hồ sơ

Sở hữu trí tuệ đang dần trở thành một lĩnh vực nhận được sự quan tâm của các nhà khoa học, người làm hoạt động sáng tạo, doanh nghiệp. Chính vì vậy, các khóa đào tạo về sở hữu trí tuệ do đơn vị quản lý nhà nước như Cục Sở hữu trí tuệ thiết kế và cung cấp nhằm đưa đến những kiến thức cơ bản và chuyên sâu đáp ứng được các nhu cầu đa dạng của nhiều nhóm đối tượng công chúng.

Giang Nam

...