20/06/2024 lúc 03:12 (GMT+7)
Breaking News

Đắk Nông: Quyết tâm cao nhất hướng tới kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập tỉnh

Chiều ngày 01/02, tại trung tâm hội nghị tỉnh, UBND tỉnh Đắk Nông tổ chức buổi họp báo nhằm báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 và hướng tới kỷ niệm 20 năm ngày tái lập tỉnh.

Tham dự có các đồng chí: Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông; Lê Văn Chiến, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Văn Thương, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh; lãnh đạo Ban Tuyên giáo tỉnh; lãnh đạo các Sở, ban ngành, lãnh đạo UBND các huyện, thành phố cùng các phóng viên, nhà báo đại diện cho các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương thường trú tại Đắk Nông và địa phương có mặt tham dự. 

Lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Nông chủ trì buổi họp.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Nông cho biết, năm 2023 mặc dù bối cảnh tình hình thế giới, trong nước có những diễn biến mới, hết sức phức tạp, gây ra nhiều khó khăn, thách thức lớn hơn so với dự báo. Trong tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội gặp nhiều khó khăn hơn các năm trước, các dự án trọng điểm của tỉnh chưa thể tiếp tục triển khai do vướng mắc quy hoạch bô-xít; biến đổi khí hậu, thiên tai trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 12 đợt mưa lớn kèm theo gió lốc, gây tình trạng ngập lụt và sạt lở đất dẫn đến thiệt hại nặng nề về kinh tế cho địa phương hơn 1.000 tỉ đồng... Nhưng với sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, tỉnh Đắk Nông đã đạt được những kết quả tích cực đáng khen ngợi trên lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh.

Năm 2023 tỉnh Đắk Nông có 07/11 chỉ tiêu thực hiện vượt và đạt kế hoạch (Kết cấu hạ tầng, Lao động việc làm, Y tế, Giáo dục, Văn hóa, Môi trường, Nông thôn mới); 04 chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch (Tăng trưởng GRDP, Tổng vốn đầu tư toàn xã hội, Thu ngân sách nhà nước, Giảm nghèo). Trong đó, thu ngân sách tỉnh năm 2023 đạt 3.150 tỉ đồng với tốc độ tăng trưởng kinh tế vẫn duy trì ở mức cao, đạt 5,74%, cao hơn trung bình chung của cả nước là 5,05%; GRDP bình quân đầu người đạt trên 68 triệu đồng, vượt kế hoạch đề ra. Công tác an sinh xã hội và chăm lo đời sống Nhân dân được đảm bảo, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân được cải thiện, Đắk Nông có tỷ lệ giảm nghèo đạt 2,79%, cao hơn tỷ lệ giảm nghèo chung cả nước là 1,1%, đặc biệt tỷ lệ giảm nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ đạt được kết quả rất ấn tượng và đạt 8,14%, vượt xa chỉ tiêu đề ra là 5%. Công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, sản xuất được đẩy mạnh; hoạt động du lịch có nhiều khởi sắc, lượng khách du lịch đến tỉnh tăng 32,5% so với năm 2022. Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm đầu tư phát triển; chất lượng giáo dục và đạo tạo được nâng lên; công tác chăm lo sức khỏe cho người dân luôn được quan tâm, chú trọng; cơ sở hạ tầng ngày càng được quan tâm đầu tư, cải tạo nâng cấp; lĩnh vực khoa học công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số phát triển mạnh. Tiềm lực quốc phòng - an ninh được tăng cường, an ninh chính trị được giữ vững, trật tự xã hội được bảo đảm.

Toàn cảnh buổi họp.

Để đạt được kết quả kinh tế - xã hội trong năm 2023, ngoài sự quan tâm hỗ trợ của Trung ương; sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, kịp thời, hiệu quả của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh; sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành, sự nỗ lực cố gắng của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh. Bên cạnh đó, hoạt động báo chí đã hỗ trợ tích cực cho công tác quản lý, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp, tạo sự đồng tình trong dư luận quần chúng nhân dân, nhất là trong triển khai dự án cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành; khai thác bô xít, chế biến alumin; giải tỏa các trường hợp lấn chiếm đất rừng, đất công; tránh tạo khoảng trống thông tin cho các thế lực thù địch lợi dụng xuyên tạc, chống phá Đảng bộ, chính quyền tỉnh Đắk Nông. Ngoài ra các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương đã chủ động và kịp thời phản ánh những sai phạm, dấu hiệu sai phạm tới lãnh đạo tỉnh, địa phương và cơ quan chức năng có liên quan để kịp thời xử lý, chấn chỉnh giúp cho công tác quản lý, điều hành tại địa phương ngày càng đạt kết quả cao.

Lãnh đạo thành phố Gia nghĩa trả lời câu hỏi của phóng viên.

Với kế quả đạt được trong năm vừa qua, tỉnh Đắk Nông phấn đấu đạt mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, làm nền tảng hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII. Tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu các ngành, lĩnh vực, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính thực chất, hiệu quả hơn nữa; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, rào cản cho người dân, doanh nghiệp. Quyết liệt đẩy nhanh tiến độ thực hiện Kế hoạch đầu tư công, 03 Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025, hoàn thiện các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo, tích cực, chủ động triển khai đồng bộ, toàn diện các hoạt động đối ngoại, củng cố quốc phòng, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội.

Để đạt được nhưng mục tiêu và tiêu chí kinh tế - xã hội đã đề ra trong năm 2024 cần sự vào cuộc tích cực của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cùng các cấp, các ngành, sự nỗ lực cố gắng của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh nhằm triển khai quyết liệt các giải pháp để khắc phục những tồn tại, hạn chế của năm 2023 và quyết tâm thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội và kế hoạch đề ra là Tăng trưởng GRDP, thu ngân sách nhà nước, tổng vốn đầu tư toàn xã hội; tập trung thực hiện 3 trụ cột phát triển kinh tế đã được Tỉnh ủy đề ra, gồm (1) Phát triển công nghiệp alumin, luyện nhôm và năng lượng tái tạo, (2) Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, bền vững theo chuỗi giá trị…, (3) Phát triển du lịch trên nền tảng phát huy các lợi thế tự nhiên về cảnh quan, thời tiết, khí hậu, các giá trị văn hóa bản địa; tổ chức triển khai hiệu quả Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; tập trung thực hiện đẩy mạnh thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công, 03 Chương trình mục tiêu quốc gia ngay từ đầu năm 2024; quan tâm, chú trọng phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước, tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh, sợ sai, sợ trách nhiệm của một bộ phận cán bộ; tăng cường củng cố quốc phòng an ninh. Đẩy mạnh hợp tác kinh tế với thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Phước và các tỉnh trong khu vực, các tổng công ty lớn của Trung ương. Mở rộng quan hệ với tỉnh Mondulkiri, Vương quốc Campuchia.

Đồng chí Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông phát biểu kết luận.

Phát biểu kết luận, đồng chí Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông cho biết, năm 2023 với tình hình chính trị, kinh tế trên thế giới, khu vực cũng như trong nước sẽ khó khăn, thách thức nhiều hơn cơ hội, thuận lợi nhưng dưới sự quyết tâm của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh; sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành, sự nỗ lực cố gắng của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh, tỉnh Đắk Nông đã đạt được những kết quả cao đáng được nghi nhận. Với những mục tiêu chưa đạt được của tỉnh nhưng so với trung bình của cả nước đều cao hơn. Năm 2024 tỉnh Đắk Nông quyết tâm hoàn thành kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2024 hướng tới kỷ niệm 20 năm ngày tái lập tỉnh. Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông thay mặt lãnh đạo tỉnh chúc các phóng viên, nhà báo của cơ quan thông tấn, báo chí của Trung ương và địa phương sức khỏe có một tết Giáp Thìn vui vẻ, hạnh phúc bên người thân và gia đình.

Năm 2024 là năm bản lề, năm tăng tốc, nước rút về đích, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, giai đoạn 2021 - 2025. Đặc biệt, năm 2024 là năm tỉnh Đắk Nông sẽ tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập tỉnh, cũng như đẩy mạnh triển khai các công trình, dự án trọng điểm; triển khai Quy hoạch tỉnh Đắk Nông thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050 với cơ hội nhiều nhà đầu tư lớn sẽ đến với Đắk Nông để khảo sát, xúc tiến, triển khai các cam kết đầu tư trong thời gian tới. 

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 tỉnh Đắk Nông

(1) Tăng trưởng GRDP đạt 6,55%. GRDP bình quân đầu người đạt 68,85 triệu đồng.

(2) Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt trên 20.000 tỷ đồng.

(3) Thu ngân sách nhà nước đạt trên 3.300 tỷ đồng.

(4) Kết cấu hạ tầng: Tỷ lệ nhựa hóa chung đạt 72%, tỷ lệ đô thị hóa đạt 29%, tỷ lệ hộ được sử dụng điện đạt 99,2%, tỷ lệ đảm bảo nước tưới cho diện tích cần tưới đạt 84%.

(5) Lao động và việc làm: Số lao động được tạo việc làm 18.300 lượt người, đào tạo nghề cho 4.000 người, 15,5% người lao động trong độ tuổi lao động tham gia bảo hiểm xã hội.

(6) Giảm nghèo (theo chuẩn giai đoạn 2021-2025): Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 3% trở lên, riêng tỷ lệ hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ giảm từ 5% trở lên.

(7) Y tế: Đạt 20,6 giường bệnh/vạn dân, đạt trên 8,7 bác sỹ/vạn dân, tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 93,75%.

(8) Giáo dục: Tăng thêm 10 trường đạt chuẩn quốc gia.

(9) Văn hóa: Tỷ lệ xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; phường, thị trấn văn minh đô thị đạt 63,5%.

(10) Môi trường: Bảo vệ tốt diện tích rừng hiện có, trồng mới rừng 2.000ha, tỷ lệ che phủ rừng đạt 39,5%.

(11) Nông thôn mới: Tăng thêm 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới, số tiêu chí bình quân mỗi xã đạt 17 tiêu chí trở lên, tăng thêm 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Đình Tiến