15/07/2024 lúc 16:24 (GMT+7)
Breaking News

Đắk Lắk: UBND tỉnh thông qua nội dung trình Kỳ họp thứ Tư, HĐND tỉnh khóa X

Sáng ngày 27/6, UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức phiên họp thành viên UBND tỉnh thông qua nội dung trình Kỳ họp thứ Tư, HĐND tỉnh khóa X và nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

Chủ trì phiên họp có các đồng chí: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phạm Ngọc Nghị; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Nguyễn Tuấn Hà; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Cảnh đồng chủ trì. Tham dự hội nghị có Phó Chủ tịch UBND tỉnh H’Yim Kđoh, đại diện lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phạm Ngọc Nghị phát biểu tại phiên họp.

Tại phiên họp, các thành viên UBND tỉnh đã thảo luận, đóng góp ý kiến và thống nhất trình tại Kỳ họp thứ Tư, HĐND tỉnh các tờ trình dự thảo nghị quyết gồm: Nghị quyết bãi bỏ các nghị quyết của HĐND tỉnh; Nghị quyết quy định về mức thu phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh; đề nghị điều chỉnh Nghị quyết số 01/NQ-HĐND về kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2021 sang năm 2022 nguồn vốn ngân sách địa phương; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương.

Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư đã báo cáo việc xây dựng các tờ trình dự thảo nghị quyết tại phiên họp.Phiên họp cũng cho ý kiến và thống nhất trình tại Kỳ họp thứ Tư các tờ trình dự thảo nghị quyết về đề nghị thông qua nội dung phân khai chi tiết danh mục hỗ trợ, ưu đãi của Nhà nước đối với kinh tế tập thể, hợp tác xã – nguồn vốn ngân sách tỉnh năm 2022; Nghị quyết sửa đổi, bổ sung điểm a, điểm c khoản 4 Điều 1 Nghị quyết số 22/2020/NQ-HĐND, ngày 9/12/2020 của HĐND tỉnh về phân cấp, cơ cấu nguồn vốn đầu tư xây dựng trường học và cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2021 – 2025; Nghị quyết quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng cho ý kiến đối với nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh. Theo đó, thống nhất thông qua Quyết định ban hành Quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh. Riêng đối với Quyết định ban hành quy định suất đầu tư trên một diện tích đất đối với một số ngành thuộc lĩnh vực nông, lâm nghiệp; dân dụng – công nghiệp và phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh, do còn một số ý kiến chưa thống nhất, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị đề nghị các sở, ngành liên quan xem xét, đánh giá, rà soát lại và trao đổi để thống nhất nội dung.

Phát biểu kết luận tại phiên họp Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị đề nghị, với những nội dung đã thống nhất, các sở, ngành liên quan tiếp thu ý kiến đóng góp, khẩn trương điều chỉnh, hoàn thiện các văn bản để UBND tỉnh trình tại Kỳ họp thứ Tư, HĐND tỉnh khóa X. Đối với các nội dung khác sẽ tiếp tục cho ý kiến vào phiên họp UBND tỉnh tiếp theo./.