25/09/2022 lúc 21:57 (GMT+7)
Breaking News

Bế mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk khóa XVII

VNHN - Chiều 15-10, sau gần ba ngày làm việc với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 bế mạc, thành công tốt đẹp. Đại hội xác định xây dựng Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh, bản sắc, xứng đáng vị trí trung tâm vùng Tây Nguyên.

VNHN - Chiều 15-10, sau gần ba ngày làm việc với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 bế mạc, thành công tốt đẹp. Đại hội xác định xây dựng Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh, bản sắc, xứng đáng vị trí trung tâm vùng Tây Nguyên.

Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk khóa XVII (2020 - 2025) 

Đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk khóa XVI, Nghị quyết Đại hội; thảo luận thống nhất chương trình hành động và giao Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII tiếp thu ý kiến của Đại hội, hoàn chỉnh, ban hành và tổ chức thực hiện.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020 – 2025 xác định mục tiêu tăng cường xây dựng, chỉnh đón Đảng, hệ thống chính trị toàn tỉnh trong sạch, vững mạnh; giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh; phát huy và tăng cường sức mạnh đoàn kết các dân tộc; đẩy mạnh cải cách, không ngừng nâng cao hiệu quả nền hành chính công, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; ứng dụng khoa học - công nghệ, thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững; xây dựng tỉnh Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh, bản sắc, từng bước xứng đáng vị trí trung tâm vùng Tây Nguyên; bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, đạt mức trung bình của cả nước vào năm 2025.

Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Xây dựng tỉnh Đắk Lắk đến năm 2030 cơ bản trở thành trung tâm vùng, là tỉnh phát triển kinh tế, xã hội nhanh và bền vững khu vực Tây Nguyên, theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; là một trong những tỉnh đi đầu của khu vực trong các hoạt động ứng dụng khoa học - công nghệ, thành tựu của Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào sản xuất, đời sống. Tập trung phát triển thành phố Buôn Ma Thuột trở thành đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên theo Kết luận số 67-KL/TW của Bộ Chính trị. Tầm nhìn đến năm 2045 xây dựng tỉnh Đắk Lắk thực sự là trung tâm của vùng Tây Nguyên trên tất cả các lĩnh vực. Đảm bảo đời sống vật chất, văn hóa và tinh thần của Nhân dân đạt mức khá của cả nước.

Trước mắt xác định các chỉ tiêu đến năm 2025 đạt giá trị tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP- giá so sánh năm 2010) trong giai đoạn 2020-2025 đạt trên 300.000 tỷ đồng; tăng trưởng kinh tế bình quân đạt trên 7%/năm. Cơ cấu kinh tế Nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 28,29%; công nghiệp - xây dựng chiếm 23,84%; dịch vụ chiếm 42,98% và thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 4,98%. GRDP bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 70,69 triệu đồng/người/năm.

Để hoàn thành các mục tiêu trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đại hội đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp kinh tế, văn hóa, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, tăng cường quốc phòng  - an ninh và xác định một số định hướng lớn. Tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác lập quy hoạch; quy hoạch tỉnh phù hợp với quy hoạch của quốc gia. Quy hoạch tỉnh phải thể hiện về không gian, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, hệ thống đô thị và phân bố dân cư kết hợp với phân bố hạ tầng, đất đai, bảo vệ môi trường theo hướng mở rộng không gian kinh tế của tỉnh để phát triển trong thời gian tới.

Thực hiện tái cơ cấu kinh tế, tập trung vào ba nội dung chủ yếu: Tái cơ cấu ngành kinh tế, tái cơ cấu vùng (trong đó phát triển Buôn Ma Thuột là trung tâm vùng và các tiểu vùng của tỉnh) và tái cơ cấu doanh nghiệp. Đổi mới mô hình tăng trưởng từ mô hình tăng trưởng theo chiều rộng dựa vào khai thác tài nguyên thiên nhiên sang mô hình tăng trưởng theo chiều sâu dựa vào khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo; tận dụng tối đa các cơ hội do Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đem lại và thực hiện chuyển sang mô hình tăng trưởng xanh, tăng trưởng bao trùm về kinh tế - xã hội. Ưu tiên quy hoạch phát triển mạng lưới khu, vùng nông nghiệp sạch, gắn với ứng dụng công nghệ cao tại thành phố Buôn Ma Thuột và một số huyện lân cận như Cư M’gar, Krông Pắc, Cư Kuin, Krông Ana, Buôn Đôn… Xác định thành phố Buôn Ma Thuột, thị xã Buôn Hồ; các thị trấn; các tuyến hành lang quốc lộ 14, quốc lộ 26, quốc lộ 27, quốc lộ 29, đường Trường Sơn Đông, các huyện phía Tây đường Hồ Chí Minh là các hạt nhân phát triển, vùng kinh tế động lực của tỉnh. Xây dựng, nâng cấp thị xã Buôn Hồ trở thành đô thị loại III vào năm 2025, là đô thị trung tâm tiểu vùng phía Bắc của tỉnh. Triển khai xây dựng, từng bước hoàn thiện, đảm bảo điều kiện để huyện Ea Kar trở thành thị xã Ea Kar với chức năng là đô thị trung tâm tiểu vùng phía Đông của tỉnh. Đồng thời, xây dựng Chương trình phát triển đô thị tỉnh Đắk Lắk đến năm 2030 nhằm phát triển các đô thị đồng bộ, bền vững. khẳng định vị thế của tỉnh đối với vùng Tây Nguyên, khu vực Tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam cũng như đối với khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ, Đông Nam Bộ và các vùng khác trong cả nước.

Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 53 đồng chí. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã bầu Ban Thường vụ gồm 15 đồng chí; đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk tái đắc cử chức danh Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các đồng chí Phạm Minh Tấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phạm Ngọc Nghị, phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh, Y Biêr Niê Chủ tịch HĐND, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, tiếp tục giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk khóa XVII./.

Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập
Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập