12/08/2022 lúc 16:04 (GMT+7)
Breaking News

Đại Từ, Thái Nguyên: Triển khai kế hoạch tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri

Huyện Đại Từ đã tổ chức Hội nghị trực tuyến với các xã để thông báo tình hình kinh tế - xã hội, triển khai kế hoạch tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử cho những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Huyện Đại Từ đã tổ chức Hội nghị trực tuyến với các xã để thông báo tình hình kinh tế - xã hội, triển khai kế hoạch tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử cho những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Dự Hội nghị có đồng chí Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIV, đơn vị bầu cử số 21 thuộc huyện Đại Từ.

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo UBND huyện đã thông báo tình hình kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020 và 4 tháng đầu năm 2021. Giai đoạn 2016-2020, kinh tế huyện Đại Từ tiếp tục phát triển, tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm đạt 12,22%. Năm 2020, giá trị sản xuất ngành công nghiệp - xây dựng chiếm 78,5%; dịch vụ chiếm 6,39%; nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 15,11%; thu ngân sách Nhà nước tăng bình quân 23,88%; thu nhập bình quân đầu người đạt 80,48 triệu đồng, tăng 1,71 lần so với năm 2015. Bên cạnh đó, công tác quản lý tài nguyên được tăng cường, lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ… 

Giai đoạn 2021-2026, huyện phấn đấu tổng giá trị sản xuất một số ngành chủ yếu tăng bình quân 8%/năm; thu ngân sách Nhà nước tăng bình quân 10%/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 1,2%/năm…

Cũng tại Hội nghị, Ủy ban MTTQ huyện đã triển khai Kế hoạch tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đối với Hội nghị tiếp xúc cử tri của những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV có 5 cuộc, diễn ra từ ngày 6 đến 8-5 tại hội trường nhà văn hóa UBND huyện, nhà văn hóa các xã và hội trường Công ty Than Núi Hồng.

Đối với Hội nghị tiếp xúc cử tri của những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIV có 15 cuộc tại hội trường nhà văn hóa UBND các xã, thị trấn từ ngày 10 đến 14-5. Hội nghị cũng triển khai hướng dẫn người ứng cử xây dựng chương trình hành động tiếp xúc cử tri vận động bầu cử.

Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập
Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập