29/05/2024 lúc 12:18 (GMT+7)
Breaking News

Đại học Lạc Hồng: Điển hình về xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp

Khởi nghiệp đang trở thành một xu hướng tất yếu trong thời đại mới, giải quyết vấn đề thất nghiệp và tạo ra những giá trị mới góp phần phát triển kinh tế - xã hội. Theo báo cáo của Bộ Khoa học và Công nghệ, năm 2022, cả nước có hơn 20.000 doanh nghiệp khởi nghiệp được thành lập, tăng 10% so với năm 2021. Trong đó, có nhiều startup đạt được thành công, tạo ra những sản phẩm, dịch vụ có giá trị, góp phần thay đổi cuộc sống của người dân.

Đại học Lạc Hồng (LHU), một trong những trường đại học tiên phong trong việc thúc đẩy khởi nghiệp trong sinh viên đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể trong nhiều năm qua

Thành tựu đáng kể

Trên 100 dự án khởi nghiệp được tạo ra hay được hỗ trợ thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp trong sinh viên, cộng đồng thanh niên và phụ nữ trên địa bàn và trong khu vực, tạo môi trường thuận lợi cho ý tưởng kinh doanh của họ

Gần 10 tài sản trí tuệ được thương mại hóa: con số này cho thấy LHU không chỉ chú trọng số lượng startup mà còn quan tâm đến chất lượng, hỗ trợ các startup phát triển sản phẩm/dịch vụ có giá trị thương mại

Đội ngũ giảng viên/cố vấn có chuyên môn và kinh nghiệm sẽ là nguồn hỗ trợ quý báu cho sinh viên khởi nghiệp, giúp các em định hướng, giải quyết khó khăn.

Mô hình hỗ trợ đa dạng

Thành lập Câu lạc bộ Khởi nghiệp từ năm 2016: Giúp sinh viên có cơ hội hoạt động và sân chơi về khởi nghiệp.

Đầu tư Không gian làm việc chung (Coworking Space) từ năm 2018: Giúp sinh viên khởi nghiệp có nơi làm việc, gặp gỡ, trao đổi, hợp tác.

Thành lập Trung tâm Học sinh - Sinh viên sáng tạo (SIV tại Đồng Nai) từ tháng 8 năm 2023: Cung cấp các dịch vụ chuyên sâu, giúp sinh viên và học sinh khởi nghiệp tự tin bước vào con đường kinh doanh.

Các chương trình đào tạo, bồi dưỡng (IPP, ACSE, CEFE, SIYB, MEP): Cung cấp cho sinh viên kiến thức, kỹ năng cần thiết để khởi nghiệp thành công.

Các cuộc thi khởi nghiệp: Tạo cơ hội cho sinh viên khởi nghiệp thể hiện bản thân, tìm kiếm nguồn tài trợ, hợp tác.

Sinh viên thể hiện bản thân qua các cuộc thi khởi nghiệp

Khả năng phát triển của khởi nghiệp tại LHU

Với những thành tựu đạt được, có thể thấy khởi nghiệp tại LHU đang phát triển mạnh mẽ từ sự quan tâm và đầu tư của nhà trường; sự hỗ trợ từ các tổ chức, doanh nghiệp như: Hội đồng Cố vấn Khởi nghiệp Việt Nam (VSMA), Hội đồng tư vấn và hỗ trợ Khởi nghiệp phía Nam, Hội đồng điều phối Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Đồng Nai, Làng Tư duy thiết kế thuộc Techfest quốc gia, Làng Học sinh- Sinh viên Sáng tạo thuộc Techfest quốc gia, Hội doanh nhân Trẻ tỉnh Đồng Nai. Điều này giúp các startup tại LHU có cơ hội tiếp cận nguồn tài chính, thị trường, kinh nghiệm...

Năm 2023, LHU vinh dự nhận được Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo vì đã có đóng góp tích cực trong triển khai đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” trong 5 năm liên tục vừa qua.

Ngoài ra, LHU cũng đã đạt được nhiều giải thưởng cao quý trong các cuộc thi khởi nghiệp uy tín, như:

Giải Nhì cuộc thi “Khởi nghiệp quốc gia” do Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp tổ chức năm 2018, TOP 10 năm 2021, TOP 20 năm 2023, giải Nhất năm 2006

Giải Nhì cuộc thi “SV-STARTUP” do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức năm 2021, Giải Ba và giả Khuyến khích năm 2022.

Giải Nhất cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” do Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai tổ chức năm 2019, giải Nhì năm 2020, dự án có điểm cao nhất năm 2021, giải Nhì năm 2022. 

Giải Nhất cuộc thi Phụ nữ Đồng Nai khởi nghiệp đổi mới sáng tạo do Liên hiệp hội Phụ nữ tỉnh Đồng Nai tổ chức năm 2019, giải Nhất năm 2021

Giải Nhất cuộc thi Khởi nghiệp CIC do Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức năm 2021

Giải Ba cuộc thi Innovation Nam Á Bank năm 2022

Giải Nhì và giải Tư cuộc thi Design Thinking thuộc Techfest Quốc gia năm 2023.

Những thành tựu này khẳng định LHU là một trong những trường đại học đi đầu trong việc thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp tại Việt Nam.

Văn Lịch – Gia Phát