02/03/2024 lúc 08:29 (GMT+7)
Breaking News

Công ty CP Chứng khoán Bản Việt mua lại gần 270 tỷ trái phiếu trước hạn

Công ty CP Chứng khoán Bản Việt (VCSC, HOSE: VCI) mới đây vừa công bố kết quả mua lại trái phiếu trước hạn mã VCIH2123002 phát hành lần 2 và mã VCIH2123008 phát hành lần 8 năm 2021.

Với trái phiếu VCIH213002, công ty mua lại 207,7 tỷ đồng trái phiếu. Khối lượng trái phiếu còn lại sau khi mua lại là 42,3 tỷ đồng. Được biết, số trái phiếu này có kỳ hạn 2 năm, ngày đáo hạn là 18/5/2023, lãi suất cố định 9%/năm.

Ngày 2/11, VCSC đã thông báo mua lại trước hạn 125 tỷ đồng trái phiếu, gồm 250 trái phiếu mã VCIH2123008 với tổng giá trị 25 tỷ đồng và 1.000 trái phiếu mã VCIH2123009 với tổng giá trị 100 tỷ đồng.

Sau đó không lâu, VSCS tiếp tục thông báo mua lại trước hạn 5 lô trái phiếu có tổng giá trị 393 tỷ đồng là: VB20206000.03.031 (28,8 tỷ đồng), VCIH2123002 (212,7 tỷ đồng), VCIH2123003 (49,7 tỷ đồng), VCIH2123006 (41 tỷ đồng) và VCIH2123008 (60,4 tỷ đồng).

Tính đến ngày 30/9/2022, tổng nợ phải trả của VCSC là 9.110 tỷ đồng, giảm 10% so với đầu năm. Chiếm tỷ trọng lớn là dư nợ vay ngắn hạn với 6.500 tỷ đồng (chủ yếu vay tại ngân hàng) và trái phiếu ngắn hạn gần 1.760 tỷ đồng.

Về dư nợ trái phiếu, VCSC cho biết đây là các lô trái phiếu ghi danh không chuyển đổi do công ty phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước. Các trái phiếu có mệnh giá 10 triệu đồng, 100 triệu đồng, kỳ hạn 24 tháng kể từ ngày phát hành. Trái chủ có quyền yêu cầu công ty mua lại trước ngày đáo hạn.

Theo tìm hiểu, được biết, luỹ kế 9 tháng 2022, VCSC ghi nhận doanh thu hoạt động đạt 2.360 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 1.027 tỷ đồng, lần lượt giảm 8,3% và 18,9% so với cùng kỳ năm 2021.

Với kết quả này, công ty đã hoàn thành tương ứng 73% kế hoạch doanh thu và 54% mục tiêu lợi nhuận năm nay.

Thanh Bút