23/07/2024 lúc 13:06 (GMT+7)
Breaking News

Công nhận huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Ngày 21/6/2024, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký Quyết định số 551/QĐ-TTg công nhận huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023.

Huyện Yên Khánh đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Yên Khánh là địa phương đầu tiên của tỉnh Ninh Bình thực hiện xây dựng huyện NTM nâng cao (Ảnh: Báo Ninh Bình).

Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, thời gian qua, huyện Yên Khánh đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự chung sức, đồng lòng của nhân dân để hoàn thiện các tiêu chí; trở thành điểm sáng của tỉnh Ninh Bình về xây dựng nông thôn mới. Đến nay, toàn huyện có 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, trong đó có 02 xã nông thôn mới kiểu mẫu; 186/268 thôn, xóm đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, huyện đã hoàn thành 09/09 tiêu chí xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao, được các sở, ngành của tỉnh thẩm tra, xác nhận theo quy định, 99,75% tỷ lệ người dân hài lòng đối với kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn.

Bộ mặt nông thôn thay đổi rõ nét, khởi sắc; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày một nâng lên; môi trường, cảnh quan đảm bảo sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn; đô thị được tăng cường đầu tư theo hướng văn minh hiện đại; hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được duy trì thường xuyên; các thiết chế văn hóa tại cơ sở được tăng cường, sử dụng có hiệu quả; cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư, nâng cấp đồng bộ, liên thông, hiện đại tạo động lực cho phát triển. Huyện Yên Khánh đang trở thành một miền quê đáng sống. 

Trong xây dựng NTM nâng cao, huyện Yên Khánh không có nợ đọng xây dựng cơ bản; đã đạt chuẩn 19/19 tiêu chí xây dựng xã NTM nâng cao và 9/9 tiêu chí huyện NTM nâng cao theo quy định giai đoạn 2021-2025. Tỷ lệ hộ dân được lấy ý kiến về sự hài lòng với kết quả xây dựng NTM nâng cao của huyện đạt 99,75%. Đến nay, huyện Yên Khánh đã có 18/18 xã đạt chuẩn NTM, đạt tỷ lệ 100%, trong đó có 12 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, đạt tỷ lệ 66,67% (có 2 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu); có 150/240 thôn (xóm) đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, đạt tỷ lệ 62,5%; Có 2 khu công nghiệp và 2 cụm công nghiệp, đạt tỷ lệ lấp đầy từ trên 50% trở lên; Có 19 vùng sản xuất nông nghiệp tập trung; Đến hết năm 2023 có tổng số 26 sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên; Đảm bảo phân loại, thu gom, xử lý rác thải, khoảng 70 tấn/ngày, đạt tỷ lệ 89,7%...

Phó Thủ tướng giao UBND tỉnh Ninh Bình có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định; chỉ đạo UBND huyện Yên Khánh tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng tiêu chí về sản xuất và môi trường để bảo đảm tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Yên Khánh là địa phương đầu tiên của tỉnh Ninh Bình thực hiện xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao nên gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên với sự vào cuộc của Đảng bộ huyện, chính quyền các cấp, ngành, đoàn thể ở huyện Yên Khánh cùng với hướng dẫn của các sở, ngành đã tập trung, quyết liệt, có giải pháp cụ thể, tháo gỡ những vướng mắc, đạt được những kết quả cụ thể. Sau khi được công nhận huyện nông thôn mới nâng cao, huyện Yên Khánh sẽ cố gắng hơn nữa để chất lượng các tiêu chí không ngừng được hoàn thiện, phát triển bền vững.

Trần Hiếu - Thanh Nhàn