30/11/2022 lúc 13:50 (GMT+7)
Breaking News

Công an tỉnh Đắk Nông tọa đàm góp ý xây dựng dự án Luật

Sáng 09/3/2022, Công an tỉnh Đắk Nông tổ chức tọa đàm góp ý xây dựng dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ (02 dự án Luật).

Sáng 09/3/2022, Công an tỉnh Đắk Nông tổ chức tọa đàm góp ý xây dựng dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ (02 dự án Luật).

Đại tá Bùi Quang Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu Đề dẫn Tọa đàm.

Tọa đàm do Đồng chí Đại tá Bùi Quang Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh và đồng chí Dương Khắc Mai, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh đồng chủ trì. Dự Tọa đàm có các Đại biểu Quốc hội khóa XV của tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, lãnh đạo Hội đồng nhân dân thành phố Gia Nghĩa và thủ trưởng Công an các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh và trưởng Công an các huyện, thành phố.

Phát biểu tại buổi Tọa đàm Đồng chí Đại tá Bùi Quang Thanh nhấn mạnh với yêu cầu thực tiễn, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc xây dựng 02 dự án Luật trên, mong muốn đại biểu dự Tọa đàm góp ý tham luận làm rõ được các nội dung cốt lõi như: (1) sự cần thiết của việc xây dựng, vị trí, vai trò, tầm quan trọng của 02 dự án Luật trong đời sống xã hội nói chung, công tác bảo đảm an ninh, trật tự nói riêng. (2) Nghiên cứu xác định các luận cứ khoa học, lý luận xác đáng của việc xây dựng 02 dự án Luật. (3) Từ thực tiễn công tác thi hành pháp luật, việc phân công, phân cấp, quan hệ phối hợp, của các cơ quan, đơn vị và Công an các đơn vị, địa phương trong thực tiễn công tác bảo vệ an ninh, trật tự, bảo đảm trật tự an toàn giao thông; phân tích làm rõ, làm cơ sở thực tiễn, bài học kinh nghiệm và những vấn đề trọng tâm cần được quan tâm, chú ý và phương hướng xây dựng, hoàn thiện 02 dự án Luật trên.

Đại biểu Trần Thị Thu Hằng, Đại biểu Quốc khóa XV, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông thảo luận, đóng góp ý kiến.

Tại Tọa đàm, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ những nội dung trọng tâm của 2 dự án luật. Về dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, các ý kiến tham luận đã chỉ rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; phân tích, đánh giá về thực tiễn công tác ở địa bàn của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở hiện nay;…Theo đó, các ý kiến đều cho rằng lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở chính là sợi dây gắn kết hết sức quan trọng của lực lượng Công an với quần chúng nhân dân, là cánh tay nối dài của lực lượng Công an nhân dân, từ đó thống nhất cao ý kiến về việc cần sớm ban hành Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Tuy nhiên, một số đại biểu tham luận, góp ý hoàn thiện thêm một số điều khoản, điển hình như: Đại biểu Nguyễn Ngọc Khoa, Trưởng ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh nêu ý kiến Tại điểm b khoản 1 Điều 5 của dự thảo quy định “có trình độ văn hóa từ trung học cơ sở và cư trú ổn định tại địa bàn từ 05 năm trở lên”. Đề nghị sửa quy định này phù hợp với thực tiễn, vì địa bàn tỉnh Đắk Nông và địa bàn các tỉnh vùng cao, Tây nguyên có nhiều thành phần dân tộc khác nhau, trình độ văn hóa không đồng đều, kể cả có trường hợp  chưa có trình độ văn hóa từ trung học cơ sở, nhưng họ rất cần cho việc tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, họ hiểu rõ phong tục tập quán, biết tiếng dân tộc thiểu số sẽ thuận lợi cho việc tiếp cận và vận động quần chúng. Mặt khác quy định cư trú ổn định tại địa phương từ 05 năm trở lên cũng hạn chế đối với các nguồn lực có trình độ văn hóa cao, dịch chuyển lao động về nơi sản xuất mới nhưng chưa đủ thời gian cư trú ổn định. Vì vậy đề nghị điều chỉnh điểm b Khoản 1 Điều 5 cho phù hợp với thực tiễn. Đại biểu Trần Thị Thu Hằng, Đại biểu Quốc khóa XV, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông đề nghị bổ sung nhiệm vụ chi của địa phương cho việc thuê trụ sở hoặc thuê nơi làm việc cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trong trường hợp chưa có đất để xây dựng hoặc chưa bố trí được nơi làm việc tại Điều 20 của dự thảo. Đại biểu Ngô Xuân Hà, Phó Giám đốc Sở Tài chính có ý kiến tại khoản 1 Điều 18 của dự thảo đề nghị thay cụm từ “ngân sách địa phương bảo đảm” thành “ngân sách nhà nước bảo đảm”...

Đồng chí Dương Khắc Mai, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh phát biểu tại Tọa đàm.

Liên quan đến dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, các ý kiến cho rằng, an toàn giao thông, kết cấu hạ tầng giao thông và vận tải đường bộ là các lĩnh vực rất lớn, đối tượng điều chỉnh khác nhau, nhưng lại được điều chỉnh trong cùng một luật dẫn đến không thể quy định đầy đủ, rõ ràng nhiều nội dung quan trọng thuộc từng lĩnh vực, phải ban hành rất nhiều văn bản dưới luật để hướng dẫn thực hiện. Do đó, cần phải, ban hành các luật chuyên ngành để điều chỉnh từng lĩnh vực, trong đó ban hành Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ để xây dựng thói quen, ý thức tự giác và hình thành văn hóa giao thông hiện đại. Đa số các đại biểu nhất trí cao với dự thảo của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Tuy nhiên, một số ý kiến phát biểu nêu rõ cần hoàn thiện thêm một số điều khoản như: Về quy định lực lượng có thẩm quyền “Dừng phương tiện tham gia giao thông để kiểm soát” tại Điều 57 và Điều 98 dự thảo Luật Đường bộ cũng quy định Thanh tra giao thông có thẩm quyền dừng phương tiện. Nên quy định rõ chỉ có lực lượng Cảnh sát giao thông mới có thẩm quyền dừng phương tiện tham gia giao thông để kiểm soát là phù hợp. Còn theo đại diện Sở Tư pháp thì “Tại Điều 42, 43 về “Sát hạch lái xe”; “Cấp và thu hồi giấy phép lái xe” cần quy định rõ hơn về cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp và thu hồi giấy phép lái xe hoặc có định hướng cụ thể để khi ban hành nghị định, thông tư hướng dẫn sẽ thống nhất, phù hợp về chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị có liên quan hơn...

Đại tá Bùi Quang Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu bế mạc.

Buổi Tọa đàm diễn ra trong không khí hết sức cởi mở, các ý kiến đóng góp đã tập trung đi sâu phân tích, đánh giá và đồng thuận cao đối với việc cần sớm ban hành 02 dự án luật để phục vụ hiệu quả cho công tác bảo vệ an ninh, trật tự ở địa bàn cơ sở và công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Quang cảnh buổi tọa đàm.

Phát biểu bế mạc, Đại tá Bùi Quang Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, cảm ơn các ý kiến góp ý tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu và tiếp thu đầy đủ, nghiên cứu kỹ lưỡng các ý kiến đóng góp của các đại biểu tại Tọa đàm để tổng hợp báo cáo, tham mưu lãnh đạo Bộ Công an trong việc hoàn thiện 02 dự án Luật để trình Quốc hội tại kỳ họp tới. Đồng chí cũng đề nghị các sở, ngành, địa phương tiếp tục quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân hiểu, nắm rõ ý nghĩa, tầm quan trọng và sự cần thiết để ban hành Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.                                                               

Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập
Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập