18/05/2022 lúc 10:30 (GMT+7)
Breaking News

Chuyển một số khu công nghiệp thành khu công nghiệp ứng dụng công nghệ cao

VNHN - Vừa qua, đề án điều chuyển một số khu công nghiệp - khu chế xuất (KCN-KCX) thành KCN hiện đại ứng dụng khoa học công nghệ cao như: các phần mềm và công nghệ thiết kế, điều khiển chuyên dụng, tự động hóa, sử dụng kỹ thuật robot,… đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

VNHN - Vừa qua, đề án điều chuyển một số khu công nghiệp - khu chế xuất (KCN-KCX) thành KCN hiện đại ứng dụng khoa học công nghệ cao như: các phần mềm và công nghệ thiết kế, điều khiển chuyên dụng, tự động hóa, sử dụng kỹ thuật robot,… đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Cụ thể, là đề án phát triển hạ tầng công nghiệp TP. Hồ Chí Minh 2020 – 2045 do UBND TP.HCM yêu cầu Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM thực hiện. Đề án đã hướng đến những giải pháp như: Nâng cấp các khu công nghiệp - khu chế xuất hiện hữu và có các chính sách hỗ trợ, đồng thời có các chương trình ưu đãi cho các nhà đầu tư khi tham gia vào các KCN; đề xuất các giải pháp về quản lý vận hành KCX, KCN và được hoàn thiện dựa trên quy hoạch phát triển công nghiệp thành phố đến năm 2010, có tính đến năm 2020.

KCN hiện đại ứng dụng khoa học công nghệ cao là tiền đề phát triển về mọi mặt (Nguồn ảnh: Internet) 

Theo yêu cầu của UBND TP. Hồ Chí Minh đối với Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM, đề án ưu tiên quỹ đất dành cho phát triển hạ tầng công nghiệp, dành quỹ đất để ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ, ứng dụng công nghệ cao và tự động hóa. Bên cạnh đó, đề án còn định hướng khu vực phát triển hạ tầng công nghiệp trong tương lai của thành phố và xác định gắn KCN với cảng biển, cảng sông. Cùng với đó là chú trọng xây dựng các đường vành đai.

Ngoài ra, đề án cũng cần được đầu tư vào việc xây dựng quy hoạch và các kế hoạch sử dụng đất trong từng giai đoạn (5 năm, 10 năm, 20 năm, cho đến năm 2045).

Các KCN – KCX tại thành phố Hồ Chí Minh được chuyển thành KCN hiện đại ứng dụng khoa học công nghệ cao là tiền đề phát triển và tăng trưởng kinh tế, thúc đẩy sự phát triển về mọi mặt đồng thời cải thiện và nâng cao đời sống của người dân.

Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập
Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập