24/05/2022 lúc 21:43 (GMT+7)
Breaking News

Bưu điện tỉnh Gia Lai: Chung tay cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh

Thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Được sự quan tâm và chỉ đạo sâu sát của UBND tỉnh Gia Lai, Bưu điện tỉnh đã báo cáo Đề án chuyển giao các nhiệm vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh sang Bưu điện, đạt được nhiều kết quả tích cực.

Thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc  tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Được sự quan tâm và chỉ đạo sâu sát  của UBND tỉnh Gia Lai, Bưu điện tỉnh đã báo cáo Đề án chuyển giao các nhiệm vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh sang Bưu điện, đạt được nhiều kết quả tích cực.
Việc triển khai thực hiện Đề án thí điểm chuyển giao các nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh nhằm mang lại các lợi ích thiết thực cho người dân, doanh nghiệp; góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại.

Trụ sở Bưu điện tỉnh Gia Lai.

Qua thời gian triển khai thí điểm từ ngày 17/6/ 2019 Bưu điện tỉnh Gia Lai đã phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, UBND các huyện thị, thành phố triển khai chuyển giao thành công Trung tâm hành chính công tỉnh, Bộ phận 1 cửa  của 04 UBND huyện, 01 thành phố và 01 xã sang Bưu điện ( TP Pleiku, Mang Yang, Chư Sê, Ia Grai, Krông Pa và Xã Ia Rsươm Huyện Krông Pa). Đến nay đã đi vào hoạt động ổn định, người dân rất hài lòng về cơ sở hạ tầng và thái độ phục vụ của nhân viên Bưu điện. Trước thời gian chuyển giao sang Bưu điện hầu như UBND huyện, xã không có hồ sơ chuyển sang dịch vụ bưu chính công ích của Bưu điện, tỷ lệ hồ sơ phát sinh chuyển phát qua đường bưu chính công ích  đạt tỷ lệ  0%, Trung tâm Hành chính công tỉnh đạt tỷ lệ 19%. Sau khi chuyển giao  các nhiệm vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh sang Bưu điện, tỷ lệ hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công tỉnh từ các Sở Ngành nhận, Bưu điện thực hiện chuyển phát đến người dân đạt 51% tăng 80%; Tp Pleiku 41%; Mang Yang 80%; Ia Grai 62%; Chư Sê 85%; Krong Pa 75%; Xã Ia Rsươm 74%.

Tập thể cán bộ, công nhân viên Bưu điện tỉnh Gia Lai

Việc triển khai theo phương thức này sẽ nhanh, tránh lãng phí, tiết kiệm ngân sách cho tỉnh và hiệu quả hơn rất nhiều so với việc đầu tư xây dựng trụ sở mới, phù hợp với chủ trương của Đảng, Nhà nước. Tinh gọn tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp theo Nghị quyết số 18/NQ-TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Góp phần giảm tải công việc, giảm chi phí đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, ứng dụng công nghệ thông tin. Từ đó, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh…
Đối với người dân, tổ chức, tạo điều thực hiện thủ tục hành chính, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí và công sức thông qua việc sử dụng dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến. Nâng cao ý thức, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức viên chức và nhân viên Bưu điện đối với tổ chức, công dân. Hạn chế cửa quyền, nhũng nhiễu, tiêu cực và các chi phí ngoài quy định khi thực hiện thủ tục hành chính.
Ngoài ra, việc triển khai thực hiện đề án trên cũng đã giúp cho ngành Bưu điện hoạt động tốt hơn, khai thác hiệu quả mạng bưu chính công cộng do nhà nước đầu tư. Góp phần thực hiện chủ trương xã hội hoá các dịch vụ công của Đảng và Nhà nước, lấy mục tiêu phục vụ người dân, doanh nghiệp tại cộng đồng làm ưu tiên và không vì mục tiêu tối đa hoá lợi nhuận.

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền.

Chia sẻ với chúng tôi, bà Nguyễn Thị Thanh Vân – Phó giám đốc phụ trách, Chủ tịch Công đoàn Bưu điện tỉnh Gia Lai cho biết: “Đến nay Bưu điện tỉnh đã triển khai đến 01 Trung tâm hành chính công tỉnh,15 UBND huyện, thị. Đồng thời tập trung các giải pháp để tăng tỷ lệ hồ sơ phát sinh qua dịch vụ bưu chính công ích, phối hợp với UBND huyện thị, các sở, ngành, cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh tuyên truyền về chủ trương, lợi ích, sự tin cậy, đảm bảo dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua Bưu điện…”

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành (bìa trái) và Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam Nguyễn Kiên Cường
trao cờ thi đua của Chính phủ cho Bưu điện tỉnh.

Ngoài những kết quả đạt được trong việc thực hiện Đề án chuyển giao các nhiệm vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh sang Bưu điện. Trong thời gian qua, Bưu điện tỉnh đã triển khai thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng cho hơn 28.000 người hưởng trên toàn tỉnh với tổng số tiền chi trả trên 120 tỷ đồng/tháng. Chi trả bảo trợ xã hội cho trên 30.000 người hưởng, số tiền chi trả trên 12 tỷ đồng/tháng. Chi trả Người có công cho gần 15.000 người hưởng, số tiền chi trả hơn 24 tỷ đồng.  Cung cấp dịch vụ thu hộ tiền điện hàng tháng hơn 63.000 giao dịch với số tiền hơn 24 tỷ đồng; thu tiền phạt và chuyển trả giấy tờ tạm giữ vi phạm giao thông gần 3.000 giao dịch, cấp đổi giấy phép lái xe,  chuyển phát hộ chiếu, chứng minh nhân dân, chuyển phát hồ sơ BHXH… với sản lượng bình quân hàng tháng từ 1.300 -1.500 bộ hồ sơ chuyển phát thành công; Thu BHYT hộ gia đình bình quân 1 tháng tuyên truyền hơn 2.000 người tham gia; Phát triển người tham gia BHXHTN bình quân 1 tháng tuyên truyền phát triển từ 500-700 người tham gia… 

Bà Nguyễn Thị Thanh Vân - Phó giám đốc phụ trách, Chủ tịch Công đoàn Bưu điện tỉnh vinh dự nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Để có những thành tích trên là sự đoàn kết, chung tay của tập thể cán bộ, công nhân viên, đặc biệt là sự chỉ đạo quyết liệt ban giám đốc Bưu điện. Đầu năm 2021, Chính phủ đã tặng cờ thi đua cho Bưu điện tỉnh vì có thành tích xuất sắc, toàn diện trong thực hiện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2020. Ngoài ra, Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cho bà Nguyễn Thị Thanh Vân, Phó giám đốc phụ trách Bưu điện tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong giai đoạn 2015-2019.

Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập
Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập