28/02/2024 lúc 13:45 (GMT+7)
Breaking News

Bộ TN&MT rà soát, gỡ vướng các dự án chậm tiến độ

Thực hiện Nghị quyết số 155/NQ-CP của Chính phủ, Bộ TN&MT sẽ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương rà soát, thống kê, đánh giá thực trạng sử dụng đất của dự án chậm triển khai, chậm đưa đất vào sử dụng, để hoang hóa, lãng phí.
Dự án Xây dựng khu nhà ở dịch vụ xã Cổ Bi “ngủ quên” cả thập kỉ

Dự án Xây dựng khu nhà ở dịch vụ xã Cổ Bi Gia lâm “ngủ quên” cả thập kỉ

Theo kế hoạch, trong năm 2022, Bộ TN&MT sẽ chủ trì, phối hợp với cơ quan, địa phương chỉ đạo, rà soát, thống kê, đánh giá thực trạng sử dụng đất của dự án chậm triển khai, chậm đưa đất vào sử dụng, để hoang hóa, lãng phí. Trên cơ sở đó, bộ này sẽ đề xuất tháo gỡ vướng mắc cho các dự án chậm tiến độ.

Đại diện Bộ TN&MT cho biết, thời gian qua, để khắc phục tình trạng tổ chức, cá nhân tự ý phân lô đất nông nghiệp, đất rừng để xây dựng trái phép, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 01/CT-TTg về chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai, trong đó chấn chỉnh, xử lý nghiêm việc buông lỏng quản lý; kiểm tra, rà soát xử lý các dự án không đưa đất vào sử dụng, chậm đưa đất vào sử dụng.

Trên cơ sở đó, Bộ TN&MT đã có công văn hướng dẫn, đôn đốc các địa phương nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật đất đai; đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tập trung kiểm tra, xử lý các dự án chậm, chưa đưa đất vào sử dụng và báo cáo kết quả về bộ để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng.

Ngoài ra, thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ, Bộ TN&MT sẽ tập trung xây dựng đề án tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giải phóng nguồn lực đất đai cho phát triển kinh tế, xã phục hồi sau đại dịch Covid-19.

Hiện Bộ TN&MT đang xây dựng đề án trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và thành lập Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ để chỉ đạo kiểm tra, rà soát khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án chậm đưa vào sử dụng, không đưa đất vào sử dụng; tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ; kiến nghị, đề xuất các giải pháp giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đưa nguồn lực đất đai vào sử dụng hiệu quả, tránh để hoang hóa, lãng phí.

Thanh Bút