31/03/2023 lúc 03:11 (GMT+7)
Breaking News

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị kiểm tra quốc tịch cổ đông IPP Air Cargo

Đây là một trong những góp ý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư liên quan đến báo cáo của Bộ GTVT về cấp giấy phéo kinh doanh vận chuyển hàng không cho Công ty cổ phần IPP Air Cargo.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có công văn số 5989/BKHĐT – KCHTĐT gửi Văn phòng Chính phủ liên quan đến đề xuất cấp giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không IPP Air Cargo.

Theo đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị rà soát, kiểm tra tình trạng quốc tịch các cổ đông góp vốn tại IPP Air Cargo để xác định điều kiện tiếp cận thị trường, thủ tục đầu tư.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị kiểm tra quốc tịch cổ đông IPP Air Cargo

Hiện cơ cấu cổ đông của Công ty cổ phần IPP Air Cargo gồm Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Liên Thái Bình Dương (đại diện là ông Nguyễn Hạnh), Công ty TNHH Thương mại Duy Anh (đại diện ông Nguyễn Phi Long) đều là doanh nghiệp 100% vốn từ nhà đầu tư quốc tịch Việt Nam. Bà Lê Hồng Thủy Tiên, ông Nguyễn William Hiếu là công dân Việt Nam nên IPP Air Cargo là doanh nghiệp 100% vốn Việt Nam, không có vốn đầu tư nước ngoài.

Tuy nhiên, trong góp ý gửi Chính phủ về cấp giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không cho IPP Air Cargo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị rà soát, kiểm tra tình trạng quốc tịch của các cổ đông.

Theo cơ quan này, trường hợp các cổ đông góp vốn tại IPP Cargo Airlines mang 2 quốc tịch thì áp dụng điều kiện tiếp cận thị trường, thủ tục đầu tư theo khoản 2, Điều 16 Nghị định 31/2021 hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 37 Luật Đầu tư, dự án đầu tư kinh doanh vận tải hàng hóa bằng đường hàng không của IPP Air Cargo thuộc trường hợp không phải cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Liên quan đến chủ trương thành lập hãng hàng không mới, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Bộ GTVT có báo cáo cập nhật tình hình phát triển của ngành hàng không, trong đó lưu ý đánh giá thực trạng thị trường vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không nhu cầu vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không, sự phục hồi của ngành hàng không Việt Nam.

Theo quan điểm của cơ quan này, việc Bộ GTVT đề xuất thành lập doanh nghiệp hàng không chuyên vận chuyển hàng hóa vào thời điểm này là phù hợp với quy hoạch phát triển giao thông vận tải ngành hàng không đã được phê duyệt.

Trường hợp IPP Air Cargo được Thủ tướng cho phép cấp Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Bộ GTVT lưu ý, giám sát đảm bảo mức vốn tối thiểu của doanh nghiệp theo quy định, tương ứng với số tàu bay khai thác thực tế.

IPP Air Cargo là Công ty cổ phần được thành lập vào tháng 3/2021, gồm 4 cổ đông sáng lập là Công ty TNHH xuất nhập khẩu Liên Thái Bình Dương (đại diện là ông Johnathan Hạnh Nguyễn); Công ty TNHH Thương mại Duy Anh (đại diện là ông Nguyễn Phi Long) đều là doanh nghiệp 100% vốn từ nhà đầu tư quốc tịch Việt Nam; bà Lê Hồng Thủy Tiên và ông Nguyễn William Hiếu.

Dự án hãng hàng không chở hàng IPP Air Cargo có tổng mức đầu tư theo hồ sơ là 2.400 tỷ đồng, trong đó 30% là vốn chủ sở hữu, 70% còn lại sẽ là vốn huy động.

Trước đó, cuối tháng 3, Bộ GTVT đã có báo cáo Thủ tướng việc cấp giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không cho Công ty cổ phần IPP Air Cargo.

Hồ sơ lập hãng vận chuyển hàng hóa này cần có ý kiến đóng góp của 6 Bộ trước khi Thủ tướng nêu ý kiến và giao lại cho Bộ Giao thông Vận tải và Cục hàng không xem xét.

Ngoài Bộ Kế hoạch & Đầu tư, hiện Bộ Công an, Công Thương, Quốc phòng đã có góp ý về lập hãng hàng không chuyên vận chuyển hàng hoá IPP Air Cargo.

Nguyễn Lâm