16/04/2024 lúc 17:23 (GMT+7)
Breaking News

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chỉ ra nhiều lo ngại trong hồ sơ mời thầu tại sân bay Long Thành

Bộ Kế hoạch và Đầu tư lo ngại việc gói thầu 5.10 – thi công nhà ga hành khách sân bay Long Thành là hồ sơ mời thầu cho phép nhà thầu phụ tham gia tới 80% giá gói thầu, trong khi đó năng lực của nhà thầu phụ có thể không bị đánh giá.

Mới đây, Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) chính thức gia hạn thời gian mời thầu gói thầu 5.10 – thi công nhà ga hành khách sân bay Long Thành thêm 1 tháng từ 28/3/2023 sang 28/4/2023.

Ngay sau khi ACV gia hạn thời gian mời thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản số 2544/BKHĐT-QLĐT gửi Thủ tướng Chính phủ báo cáo công tác tổ chức lựa chọn nhà thầu tại dự án sân bay Long Thành.

Tại văn bản này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chỉ ra những lo ngại trong hồ sơ mời thầu gói thầu 5.10.

Một trong những lo ngại mà Bộ Kế hoạch và Đầu tư chỉ ra là hồ sơ mời thầu cho phép nhà thầu phụ tham gia tới 80% giá gói thầu, trong khi đó năng lực của nhà thầu phụ có thể không bị đánh giá.

Cụ thể, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, qua rà soát sơ bộ hồ sơ mời thầu gói thầu 5.10, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận thấy: Pháp luật về đấu thầu chỉ yêu cầu đánh giá về năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu chính, không xem xét, đánh giá nhà thầu phụ. Trong khi đó, hồ sơ mời thầu cho phép sử dụng nhà thầu phụ đến 80% giá dự thầu.

Còn tại công văn số 863/BCA-ANKT ngày 24.3.2023, Bộ Công an cho rằng, gói thầu 5.10 là gói thầu lớn, quan trọng nên khi xác định tỷ lệ nhà thầu phụ, chủ đầu tư cần tăng cường công tác giám sát, nghiệm thu theo đúng quy định và chịu trách nhiệm đối với việc lựa chọn nhà thầu tham gia thi công.

Một vấn đề đáng lo ngại khác là gói thầu điều chỉnh thời gian thực hiện nhưng ít điều chỉnh tiêu chí năng lực kinh nghiệm của nhà thầu.

Hồ sơ mời thầu lần 2 (bao gồm 2 lần sửa đổi) đã điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng từ 33 tháng lên 39 tháng nhưng không có nhiều sự thay đổi về tiêu chí năng lực, kinh nghiệm, yêu cầu quyết toán, nhà thầu phụ... so với hồ sơ mời thầu lần 1. Điều này có thể dẫn đến kết quả không có nhà thầu đáp ứng.

Trên thực tế, ACV tổ chức lựa chọn nhà thầu nhiều lần nhưng không lựa chọn được nhà thầu, ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng của gói thầu, dự án, làm tăng chi phí gói thầu. Dự toán gói thầu lần 2 đã tăng khoảng hơn 200 tỉ đồng so với dự toán gói thầu khi tổ chức đấu thầu lần 1.

Để đảm bảo phân định rõ trách nhiệm, quyền hạn, phạm vi công việc được giao giữa các bộ, cơ quan có liên quan đối với công tác đấu thầu tại dự án thành phần 3 sân bay Long Thành trong thời gian tới, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã đề nghị Thủ tướng Chính phủ giao Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chỉ đạo người đại diện phần vốn nhà nước tại ACV; tiếp tục tổ chức rà soát các yêu cầu, điều kiện của hồ sơ mời thầu Gói thầu 5.10 bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật, phù hợp với thông lệ quốc tế để thu hút sự quan tâm tham gia của các nhà thầu nước ngoài.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng đề nghị ACV chủ động dự báo các tình huống có thể phát sinh trong quá trình tổ chức lựa chọn lại nhà thầu để kịp thời đề xuất giải pháp, cơ chế, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định, bảo đảm lựa chọn thành công nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm thực hiện gói thầu, đáp ứng yêu cầu về tiến độ, chất lượng, hiệu quả.

Về việc kiểm tra hồ sơ mời thầu các gói thầu xây lắp còn lại và các hợp đồng tư vấn, Bộ Kế hoạch đầu tư kiến nghị Chính phủ giao Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chủ trì kiểm tra hồ sơ mời thầu các gói thầu xây lắp còn lại và hợp đồng tư vấn thuộc Dự án thành phần 3. Các bộ, cơ quan có liên quan có trách nhiệm phối hợp trong quá trình thực hiện.

Về hướng dẫn công tác lựa chọn nhà thầu gói thầu 5.10, Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục hướng dẫn ACV trong quá trình tổ chức lựa nhà thầu theo đề nghị của ACV.

Thanh Bút