03/03/2024 lúc 20:27 (GMT+7)
Breaking News

Bộ GTVT: Cục đường bộ Việt Nam chậm sửa Dự án BOT QL51

Bộ GTVT vừa có văn bản phê bình Cục Đường bộ Việt Nam liên quan đến công tác chỉ đạo xử lý vướng mắc tại dự án BOT quốc lộ 51.

Theo đó, Bộ GTVT cho rằng, các nội dung Cục Đường bộ Việt Nam báo cáo văn bản nêu trên đã được Bộ GTVT xem xét và có ý kiến chỉ đạo giải quyết tại nhiều văn bản.

Vì vậy, Bộ GTVT phê bình Cục Đường bộ Việt Nam chưa nghiêm túc thực hiện đúng trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền trong giai đoạn kinh doanh khai thác, cơ quan ký kết hợp đồng và các nhiệm vụ khác được Bộ trưởng giao trong việc thực hiện dự án.

Bộ GTVT yêu cầu Cục Đường bộ cần nghiêm túc thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, có trách nhiệm chủ động xử lý theo thẩm quyền nội dung liên quan của dự án, bao gồm việc tạm dừng thu phí, và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

BOT Quốc lộ dừng thu phí từ 7h ngày 13/1/2023

Trước đó, Cục Đường bộ Việt Nam đã báo cáo Bộ GTVT về dự kiến tạm dừng thu phí Dự án đầu tư xây dựng mở rộng QL51 đoạn từ Km0+900÷Km73+600 theo hình thức hợp đồng BOT.

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, dự án đầu tư xây dựng mở rộng QL51 đoạn từ Km 0+900 đến Km 73+600, đi qua địa phận tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu theo hình thức hợp đồng BOT được Bộ GTVT giao Cục Đường bộ ký với Công ty cổ phần Phát triển đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (BVEC) ngày 12/11/2009.

Trong quá trình thực hiện dự án, một số nội dung dự kiến quy định tại hợp đồng dự án thay đổi như chi phí đầu tư quyết toán, lãi suất tiền vay, mức thu, số thu, lưu lượng phân lưu. Kiểm toán Nhà nước kiến nghị về phí bảo toàn vốn của dự án.

Do đó, các bên phải đàm phán các nội dung vướng mắc phát sinh và điều chỉnh thời gian thu phí tạo lợi nhuận theo quy định tại hợp đồng dự án. Bộ GTVT và Cục Đường bộ đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện rà soát hợp đồng dự án, đàm phán 18 phiên họp với BVEC, nhà đầu tư, các ngân hàng tài trợ vốn để giải quyết các vướng mắc và đàm phán điều chỉnh thời gian thu phí tạo lợi nhuận.

Đến nay, các bên vẫn chưa thống nhất phương án giải quyết một số nội dung như: Lãi bảo toàn vốn chủ sở hữu (8,7%/năm) trong thời gian xây dựng và khai thác; tính lãi như vốn vay trong giai đoạn xây dựng đối với doanh thu thu phí giai đoạn 2009 - 2015 (375 tỷ đồng); phương án tính lãi vay đối với các khoản giảm trừ trong giai đoạn khai thác và thời gian thu phí tạo lợi nhuận.

Trong quá trình đàm phán, Cục Đường bộ đã báo cáo Bộ GTVT nội dung đàm phán và kết quả đàm phán. Bộ GTVT đã giao Cục Đường bộ quyết định việc tạm dừng, dừng thu phí dự án theo thẩm quyền.

Để có cơ sở tính toán, xác định ngày dừng thu chính xác của dự án, Cục Đường bộ tạm dừng thu phí tại các trạm thu phí thuộc dự án Đầu tư xây dựng mở rộng QL51 đoạn Km0+900 - Km73+600 theo hình thức hợp đồng BOT vào thời điểm 7h ngày 13/1/2023.

Cục Đường bộ yêu cầu BVEC và nhà đầu tư thông báo công khai việc tạm dừng thu phí trên các phương tiện thông tin đại chúng và tại các trạm thu phí. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thu phí, không để xảy ra hiện tượng tiêu cực trong quá trình chuẩn bị dừng thu tại trạm thu phí. Báo cáo số thu theo ngày gửi về Cục Đường bộ. Đồng thời, sắp xếp lao động và giải quyết chế độ cho người lao động khi tạm dừng thu phí theo đúng quy định.

Cục Đường bộ cũng yêu cầu BVEC và nhà đầu tư phối hợp với các cơ quan, đơn vị hoàn thành công tác rà soát xác nhận chỉ tiêu tài chính của dự án. Bên cạnh đó, báo cáo Cục Đường bộ kết quả thực hiện việc tạm dừng thu phí trước ngày 20/1/2023. Đồng thời, khẩn trương làm việc với Bộ GTVT và Cục Đường bộ để giải quyết dứt điểm các nội dung tồn tại của dự án.

Nguyễn Lâm