06/02/2023 lúc 13:41 (GMT+7)
Breaking News

Bình Dương: Xác định 34 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2023

Bình Dương đạt và vượt 30 chỉ tiêu kế hoạch năm, GRDP ước tăng 8,29%, thương mại và dịch vụ phục hồi nhanh ở tất cả ngành.

 

Năm 2022, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong các khu công nghiệp ở Bình Dương được duy trì, phát huy lợi thế và đạt được những kết quả khả quan - (Ảnh: Internet)

Theo UBND tỉnh Bình Dương, tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) trong năm 2022 ước tăng 8,29% (đạt kế hoạch 8-8,3%); GRDP bình quân đầu người đạt kế hoạch (169,8 triệu đồng). Cơ cấu kinh tế công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp - thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm đạt tỷ trọng tương ứng là 67,63%, 22,23%, 2,69%,7,45% (đạt kế hoạch).

Sản xuất công nghiệp giữ mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ; công nghiệp chế biến, chế tạo đã cơ bản nối lại được các chuỗi cung ứng. Chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 8,9% so với năm trước (đạt kế hoạch tăng 8,9%). Duy trì tỷ lệ hộ sử dụng điện trên toàn tỉnh đạt 99,99%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 269.440 tỷ đồng, tăng 16,8% so với năm trước (đạt kế hoạch tăng 16%). Kim ngạch xuất khẩu đạt 35,7 tỷ USD, tăng 9% so với năm 2021 (kế hoạch tăng 14,5%); kim ngạch nhập khẩu đạt 25,8 tỷ USD, tăng 1% (kế hoạch tăng 17%). Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội ước thực hiện 154.473 tỷ đồng, tăng 12,9% so với năm 2021 (kế hoạch tăng 10%). Dự kiến giải ngân đầu tư công cả năm 2022 đạt trên 95% kế hoạch.

Trước những thành quả đạt được, UBND tỉnh Bình Dương xác định 34 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2023 với 11 giải pháp trọng tâm. Trong đó, GRDP tăng 8,5-8,7% so với năm 2022. Trước hết tập trung nguồn lực đẩy mạnh các biện pháp bảo đảm ổn định các cân đối lớn và kiểm soát lạm phát.

Bình Dương tiếp tục là điểm đến của các nhà đầu tư trong và ngoài nước – (Ảnh: Internet)

Đồng thời cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, tăng cường sức chống chịu của nền kinh tế. Bình Dương xác định công nghiệp tiếp tục là ngành kinh tế chủ lực và giữ vai trò thúc đẩy phát triển các ngành, lĩnh vực khác của nền kinh tế; phấn đấu Chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh năm 2023 tăng 8,9% so với cùng kỳ. Phát triển các ngành dịch vụ có lợi thế, có hàm lượng tri thức, công nghệ và giá trị gia tăng cao trên nền tảng công nghệ hiện đại, công nghệ số. Xây dựng và ban hành danh mục các ngành nghề, dự án kêu gọi thu hút đầu tư. Nâng cao chất lượng công tác thông tin, dự báo thị trường. Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu Ấn Độ, Nam Mỹ...

Nhằm đảm bảo thực hiện thành công các chỉ tiêu năm 2023, các sở ngành địa phương phân tích, làm rõ và đề xuất xoay quanh một số nội dung như: Tình hình thu, chi ngân sách năm 2022 và dự toán ngân sách 2023; những thuận lợi thách thức trong năm 2023; tình hình xuất, nhập khẩu của doanh nghiệp và cung ứng xăng dầu; tiến độ triển khai thủ tục, phương án đầu tư một số dự án giao thông trọng điểm…/.

Trí Đức - Hoàng Châu
Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập
Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập