26/09/2022 lúc 10:24 (GMT+7)
Breaking News

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải làm việc với Thanh tra Thành phố

VNHN - Sáng 14/5, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đã chủ trì cuộc làm việc với Thanh tra TP về kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phòng chống tham nhũng 4 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 8 tháng cuối năm 2018.

VNHN - Sáng 14/5, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đã chủ trì cuộc làm việc với Thanh tra TP về kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phòng chống tham nhũng 4 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 8 tháng cuối năm 2018.

Cùng dự có, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn; Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Hùng.

Quang cảnh buổi làm việc của Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải với Thanh tra TP Hà Nội.

Theo đại diện Thanh tra TP, trong thời gian qua, đơn vị đã triển khai đồng bộ công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng, bám sát định hướng chương trình công tác năm và chỉ đạo của Thành ủy, UBND TP. Về cơ bản, chất lượng các cuộc thanh tra, chất lượng tham mưu giải quyết khiếu nại tố cáo được nâng lên. Công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra được quan tâm chú trọng. Bên cạnh đó, các vụ khiếu nại tố cáo đông người, phức tạp có nguy cơ gây mất trật tự an ninh được tập trung chỉ đạo thực hiện.

Cụ thể: Về công tác thanh tra, năm 2017, Thanh tra TP triển khai 44 đoàn thanh tra (trong đó có 13 đoàn chuyển tiếp từ năm 2016) gồm: Theo kế hoạch 20 đoàn, đột xuất 24 đoàn và đã kết luận 28 cuộc thanh tra. Qua thanh tra đã phát hiện sai phạm, kiến nghị xử lý thu hồi 26,9 tỷ đồng; thu hồi 29,1 tỷ đồng; chuyển cơ quan điều tra 3 vụ. Còn trong 4 tháng đầu năm 2018, đơn vị đã thực hiện 25 đoàn thanh tra (trong đó có 16 đoàn chuyển tiếp năm 2017) gồm: Theo kế hoạch 11 đoàn, đột cuất 14 đoàn và đã kiến nghị thu hồi 1,4 tỷ đồng.

Các nội dung thanh tra tập trung vào trách nhiệm của Thủ trường các đơn vị trong công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực: Quản lý, sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng, tài chính ngân sách, bảo hiểm xã hội, thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng. Bên cạnh đó, đơn vị còn thực hiện các cuộc thanh tra đột xuất. Trong đó, có nhiều vụ việc phức tạp, thời gian gấp, dư luận xã hội quan tâm, được Thành ủy, UBND TP trực tiếp chỉ đạo…

Đối với công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại tố cáo, năm 2017, đơn vị đã tiếp 614 lượt công dân; tiếp nhận và xử lý 719 đơn các loại; thụ lý theo thẩm quyền và xác minh báo cáo Chủ tịch UBND TP 584/601 vụ khiếu nại tố cáo (đạt 97%); đã thực hiện 757/775 văn bản chỉ đạo về khiếu nại tố cáo (đạt 98%).

Qua giải quyết khiếu nại tố cáo đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế, thiếu sót trong công tác quản lý Nhà nước, bảo vệ quyền lợi chính đáng của công dân; chấn chỉnh công tác quản lý Nhà nước; kiến nghị xử lý thu hồi 3,016 tỷ đồng và 1.900m2 đất; hoàn trả cho công dân 6,02 tỷ đồng và 840m2 đất; kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm 73 tập thể và 61 cá nhân đã để xảy ra sai phạm; chuyển cơ quan điều tra 4 vụ.

Còn trong 4 tháng đầu năm 2018, đơn vị đã tiếp 222 lượt công dân; tiếp thu và xử lý 878 đơn các loại; thụ lý theo thẩm quyền và xác minh báo cáo Chủ tịch UBND TP 124/232 vụ khiếu nại tố cáo (đạt 53%); thực hiện 340/435 văn bản chỉ đạo về khiếu nại tố cáo. Các vụ khiếu nại tố cáo về cơ bản đang trong thời hạn giải quyết theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, thực hiện chức năng tham mưu cho UBND TP trong công tác quản lý Nhà nước về phòng chống tham nhũng, Thanh tra TP đã tham mưu cho UBND TP triển khai nghiêm túc, kịp thời các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của T.Ư, Thành ủy về công tác phòng chống tham nhũng.

Hàng năm, đã tham mưu cho UBND TP ban hành kế hoạch công tác phòng chống tham nhũng và đôn đốc, hướng dẫn các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã triển khai thực hiện tập trung vào các giải pháp phòng ngừa tham nhũng như: tăng cường thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan./.

Theo Kinh Tế Đô Thị
Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập
Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập