19/05/2022 lúc 12:28 (GMT+7)
Breaking News

Bắc Ninh: Tiếp thu và quán triệt nghiêm chỉ đạo của Chủ nhiệm UBKT Trung Ương

Sáng 18/10, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng 9 tháng đầu năm 2021 và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021. Tại điểm cầu Bắc Ninh, đồng chí Đào Hồng Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì. Cùng dự có đồng chí Hà Sỹ Tiếp, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Sáng 18/10, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng 9 tháng đầu năm 2021 và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021. Tại điểm cầu Bắc Ninh, đồng chí Đào Hồng Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì. Cùng dự có đồng chí Hà Sỹ Tiếp, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Theo đó, trong 9 tháng đầu năm 2021, công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) và thi hành kỷ luật đảng được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy và UBKT các cấp lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện toàn diện, đồng bộ, hiệu lực, hiệu quả theo Điều lệ Đảng, với tinh thần quyết liệt “không dừng, không nghỉ”, “không chùng xuống”, góp phần khẳng định trách nhiệm, quyết tâm trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. UBKT Trung ương đã thành lập 59 đoàn KTGS, qua kiểm tra, đã thi hành kỷ luật 12 tổ chức Đảng, 74 đảng viên, trong đó có 11 đảng viên là cán bộ diện Trung ương quản lý.

UBKT các cấp chủ động tham mưu giúp cấp ủy xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện quy chế làm việc, quy chế phối hợp với các đơn vị có liên quan. Công tác giám sát được quan tâm, thực hiện tốt, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả, tác dụng phòng ngừa, chấn chỉnh, khắc phục, sửa chữa các khuyết điểm, vi phạm một cách kịp thời.

Bí thư Tỉnh uỷ Đào Hồng Lan phát biểu tại điểm cầu Bắc Ninh

Tại Bắc Ninh, UBKT các cấp giúp cấp ủy kiểm tra theo điều 30 Điều lệ Đảng đối với 225 tổ chức Đảng và 1.121 đảng viên; giám sát đối với 291 tổ chức Đảng và 613 đảng viên. Đồng thời, kiểm tra 8 tổ chức Đảng và 57 đảng viên có dấu hiệu vi phạm…

Tại Hội nghị, chủ nhiệm UBKT Trung ương yêu cầu Thường trực cấp ủy các cấp tiếp tục tập trung lãnh, chỉ đạo về công tác xây dựng Đảng, nhất là những quy định mới về những điều đảng viên không được làm. UBKT các cấp cần tiếp tục phổ biến, quán triệt và tuyên truyền, tổ chức thực hiện hiệu quả về công tác KTGS, thi hành kỷ luật Đảng. Tiếp tục tham mưu xây dựng, hoàn thiện các quy trình, hướng dẫn công tác KTGS của Đảng. Tập trung tổ chức KTGS các tổ chức Đảng và đảng viên, xử lý nghiêm minh các vụ việc vi phạm. Rà soát, tổ chức thực hiện toàn diện, có hiệu quả chương trình, kế hoạch công tác năm 2021 đã đề ra với quyết tâm chính trị cao, hành động mạnh mẽ hơn.

Phát biểu chỉ đạo tại điểm cầu Bắc Ninh, Bí thư Tỉnh ủy Đào Hồng Lan tiếp thu và quán triệt nghiêm ý kiến chỉ đạo của Chủ nhiệm UBKT Trung ương Trần Cẩm Tú để triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ những tháng cuối năm. Trong đó, yêu cầu cấp ủy, UBKT các cấp trong tỉnh tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt các Nghị quyết, chỉ thị, kết luận, hướng dẫn của Trung ương, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII) về các vấn đề liên quan đến công tác xây dựng Đảng, công tác KTGS, kỷ luật của Đảng. Bên cạnh đó, đào tạo, bồi dưỡng, không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ UBKT có đủ phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị, kỹ năng nghiệp vụ, phương pháp khoa học; tăng cường đoàn kết, thống nhất nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập
Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập