25/07/2024 lúc 22:30 (GMT+7)
Breaking News

Bắc Ninh đứng đầu cả nước về tỉ trọng kinh tế số trên GRDP

Theo báo cáo thường niên về kinh tế số của Việt Nam năm 2022, do Ban Kinh tế Trung ương và Bộ Thông tin và Truyền thông bảo trợ. Theo số liệu sơ bộ cho thấy tỷ trọng kinh tế số trên GDP của cả nước đã có sự tăng mạnh. Năm 2021, con số này được ước tính là 11,91%, trong khi năm 2022, nó đã vượt qua mức 14,26%.

Theo Báo cáo Thường niên về Kinh tế số của Việt Nam năm 2022, được thực hiện bởi Ban Kinh tế Trung ương và Bộ Thông tin và Truyền thông, Bắc Ninh đã ghi dấu ấn ấn tượng khi dẫn đầu cả nước về tỷ trọng kinh tế số trên GRDP với con số lên tới 56,83%. Đứng thứ 2 là Thái Nguyên với tỷ trọng 42,92%, tiếp theo là Bắc Giang (42,13%), Hải Phòng (29,48%), và Vĩnh Phúc (22,87%)...

Sự chênh lệch lớn giữa tỉnh đứng đầu, Bắc Ninh (56,83%), và tỉnh cuối bảng, Quảng Ngãi (4,21%), là một biểu hiện rõ ràng về sự phát triển không đồng đều trong lĩnh vực kinh tế số ở các địa phương.

Theo đánh giá của các chuyên gia, Bắc Ninh đứng đầu cả nước về tỷ trọng kinh tế số trên GRDP là do tỉnh này là một trung tâm sản xuất của nhiều tập đoàn lớn trên toàn cầu, với khả năng sản xuất thiết bị công nghệ và điện tử mạnh mẽ. Đồng thời, Bắc Ninh luôn nằm trong top các địa phương thu hút lượng vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài (FDI) lớn nhất cả nước.

Bắc Ninh cũng nằm trong nhóm các tỉnh dẫn đầu về chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh (DTI). Điều này cho thấy chính quyền tỉnh đã thúc đẩy mạnh mẽ quá trình số hóa và cải tiến công nghệ thông tin trong địa phương. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cũng đã ban hành Nghị quyết số 52-NQ/TU về Chương trình chuyển đổi số của tỉnh Bắc Ninh đến năm 2025, với mục tiêu hướng đến năm 2030, bao gồm ba trụ cột quan trọng: Chính quyền số, Kinh tế số và Xã hội số.

Sự thành công của Bắc Ninh không chỉ dựa vào việc thu hút đầu tư nước ngoài mà còn do chính quyền tỉnh đã thúc đẩy sự phát triển số hóa bằng cách ban hành các chương trình và quyết định hướng dẫn. Điều này đã tạo ra một môi trường thích hợp cho doanh nghiệp công nghệ và thúc đẩy sự sáng tạo trong ngành.

Sự dẫn đầu của Bắc Ninh cũng là minh chứng cho xu hướng quốc gia và toàn cầu về kinh tế số, với hy vọng sẽ thúc đẩy sự phát triển và cạnh tranh của Việt Nam trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Ngọc Anh