03/03/2024 lúc 20:32 (GMT+7)
Breaking News

Bắc Ninh - điểm sáng trong thu hút đầu tư nước ngoài

Bắc Ninh Là một tỉnh có diện tích 822,7 km2, nằm ở cửa ngõ phía Bắc của thủ đô Hà Nội, trong tam giác tăng trưởng kinh tế Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh. Đây là những điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế giao lưu với bên ngoài.

Bắc Ninh thu hút nhà đầu tư vào các khu công nghiệp (Ảnh: Internet)

Theo đó, kinh tế Bắc Ninh xác định phát triển với các động lực mạnh mẽ hướng tới thành phố trực thuộc Trung ương, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài luôn là nhân tố chính được bổ sung bởi nhiều lợi thế mới trong phát triển.

Năm 2022 kinh tế tỉnh Bắc Ninh gặp nhiều khó khăn so với cùng kỳ nhiều năm trước. Tuy nhiên, Bắc Ninh thực hiện nghiêm túc và triển khai có hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Trung ương, của Quốc hội, của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về phát triển kinh tế xã hội năm 2022 và kế hoạch 5 năm 2021-2025,… Tỉnh đạt được những kết quả tích cực, cụ thể: Kinh tế vẫn tăng trưởng tốt, vượt kế hoạch đề ra, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) năm 2022 (giá so sánh năm 2010) ước 142.289,2 tỷ đồng, tăng 7,39% so với năm 2021; thu nhập bình quân đầu người 65,3 triệu đồng. Cơ cấu kinh tế tiếp tục dịch chuyển đúng hướng, khu vực công nghiệp - xây dựng chiếm tỉ lệ 76,5%; dịch vụ chiếm 17,2%; thuế sản phẩm chiếm 3,8%; nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 2,5%.

Bắc Ninh tạo môi trường đầu tư hấp dẫn (Ảnh: Internet)

Ông Vương Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh cho biết, để không ngừng tạo sức hấp dẫn thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước, Bắc Ninh tiếp tục chú trọng và tập trung cải thiện môi trường đầu tư theo hướng có lợi cho nhà đầu tư nhưng phù hợp với quy định hiện hành của luật pháp.

Năm 2023, với chủ đề “Đẩy mạnh xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh; Nâng cao đạo đức công vụ; Tập trung phát triển cơ sở hạ tầng, đô thị và văn hóa, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững”. tỉnh Bắc Ninh đặt ra mục tiêu phấn đấu tổng sản phẩm (GRDP) tăng 6,5% - 7,0% so với năm 2022. Thu nhập bình quân đầu người đạt 69,5 triệu đồng, tăng 4,2 triệu đồng so với năm 2022, tăng 6,4%.

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 93.262 triệu USD, tăng 1,7% so với năm 2022; trong đó, xuất khẩu 50.870 triệu USD, tăng 5%; nhập khẩu 42.392 triệu USD.

Tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn 60.000 tỷ đồng, tăng 1,7% so với năm 2022. Thu hút mới vốn FDI vào các khu công nghiệp 1.200 triệu USD, tăng 9,1% so với năm 2022.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 31.630 tỷ đồng, tăng 3% so với năm 2022; trong đó, thu nội địa 23.820 tỷ đồng, tăng 5%; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 7.810 tỷ đồng, tăng 2,8%.

Để đạt được những thành công tỉnh Bắc Ninh đã có những bài học trong công tác kế hoạch thu hút vốn đầu tư như: Nâng cao chất lượng quy hoạch, phát triển cơ sở hạ tầng, đô thị. Coi công tác quy hoạch là nhân tố tạo đà cho phát triển và thu hút đầu tư ở địa phương. Thu hút các dự án lớn của các tập đoàn đa quốc gia, tạo thương hiệu, chất dẫn suất hấp dẫn cho các nhà đầu tư khác tới tỉnh Bắc Ninh trong quá trình hội nhập. Đẩy mạnh cải thiện môi trường kinh doanh, cải cách hành chính. Tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Đa dạng hóa các hình thức xúc tiến đầu tư. Bắc Ninh đang hướng tới mục tiêu trở thành tỉnh có môi trường đầu tư kinh doanh ngày càng thông thoáng, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh đứng trong tốp đầu Việt Nam và là điểm sáng trong thu hút đầu tư nước ngoài.

Tăng Nga