28/09/2022 lúc 22:04 (GMT+7)
Breaking News

Ấn tượng về SXKD 6 tháng đầu năm của Công ty TNHH-MTV Cao su Quảng Trị

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ, vượt nhiều chỉ tiêu kế hoạch đề ra và luôn là lá cờ đầu trong phong trào sản xuất của Tập đoàn công nghiệp Cao su Việt Nam.
Tổng giám đốc công ty cao su Quảng Trị, Văn Đức Dũng kiểm tra phát triển vườn cây

Những con số đầy ấn tượng

Bẵng đi một thời gian khoảng 2 năm vì do dịch COVID-19, chúng tôi mới có dịp quay trở lại các nông trường của công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị. Nơi được ví như lá phổi xanh, trút ra hàng ngàn tấn vàng trắng cho đời.

Dưới những tán lá Cao su xanh mát, ông Văn Đức Dũng Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị chia sẻ: Để cây Cao su phát triển trên mảnh đất Quảng Trị khó lắm nhà báo. Bởi thời tiết ở đây vô cùng khắc nghiệt, diễn biến thất thường. Ví dụ như từ tháng 4 đến nay, thời tiết không nắng nóng, số ngày nắng và mức độ nắng ít hơn mọi năm. Sự thay đổi thời tiết làm sinh trưởng của cây biến đổi theo chiều hướng kém hơn, nên vườn cây rụng lá muộn hơn mọi năm và trên vườn cây lá ra lại cũng không đồng đều đã ảnh hưởng lớn đến công tác tổ chức sản xuất trong thời gian cuối và đầu vụ khai thác mủ.

Cùng với đó, tình hình rụng lá sinh lý muộn và kéo dài so mọi năm khoảng hơn 1 tháng (Bắt đầu rụng lá từ tháng 2 đến tháng 4, khác mọi năm từ tháng 1 đến tháng 2). Điều này tạo điều kiện bệnh phấn trắng phát triển với thời gian dài, mức nặng và gây nhiều trở ngại cho công tác tổ chức khai thác mủ.

Tuy nhiên, bằng nhiều giải pháp linh hoạt cùng với tinh thần sản xuất hăng say của người lao độn cùng nhau đoàn kết vượt lên tất cả, công ty Cao Su Quảng Trị đã đạt nhiều kết quả đáng tự hào như sản lượng cao su khai thác từ đầu năm đến ngày 27/7/2022 đạt 684,08 tấn đạt 52% kế hoạch Tập đoàn; Sản lượng thu mua được đến 27/7/2022 đạt 961,4 tấn đạt 80% kế hoạch Tập đoàn; Sản lượng tiêu thụ đến 27/7/2022 đạt 1.642 tấn đạt bằng 65% kế hoạch Tập đoàn đoàn giao…

Nhờ đó, mà tổng doanh 6 tháng đầu năm đạt: 71,66 tỷ đồng, đạt 72,94% Kế hoạch Tập đoàn giao, tăng hơn so với cùng kỳ 2021: 21,47 tỷ đồng. Trong đó doanh thu cao su 65,15 tỷ đồng, đạt 69,87% KH Tập đoàn. Lợi nhuận ước đạt đến ngày 30/6/2022: 4,5 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận từ hoạt động thu mua 1,3 tỷ đồng.

Bạt ngàn rừng cao su khép tán bảo vệ môi trường xanh

Chú trọng phát triển nguồn lao động-hoàn thành kế hoạch năm 2022

Để đạt được kết quả ấn tượng trên, theo ông Văn Đức Dũng: Ngoài những yếu tố “thiên thời, địa lợi” thì lãnh đạo công ty rất chú trọng công tác phát triển nguồn lao động, tăng cường công tác quản lý điều hành và luôn quan tâm chăm lo chi trả đầy đủ các chế độ chính sách đối với người lao động, nâng cao thu nhập, tiền lương của người lao động, nâng cao đời sống tinh thần cho cán bộ CNV lao động trong toàn công ty.

Hiện thực hóa chủ trương, từ đầu năm đến nay, công ty đã tổ chức 3 lớp đạo tạo mới và đào tạo lại với số lượng người tham gia là 63 người, trong đó, có 23 người là người đồng bào dân tộc, đưa tổng số lao động thuộc đồng bào dân tộc trên địa bàn các huyện miền núi vào đào tạo cạo mủ từ cuối năm 2021 đến nay lên 48 người. Điều này có ý nghĩa lớn vì vừa giúp công ty giải quyết nhu cầu lao động, vừa giúp địa phương thêm công việc làm, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa, tạo điều kiện giao lưu, sửa đổi tập quán canh tác, sản xuất nông nghiệp. Công ty đã tổ chức thành công Hội nghị người lao động và Hội nghị tri ân nhà cung cấp, các tổ chức tín dụng và khách hàng năm 2022 có hiệu quả.

Ngoài ra, công ty đã cấp phát BHLĐ cho toàn bộ công nhân trực tiếp sản xuất các đơn vị năm 2022 và tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ CNV lao động trong toàn công ty, kết quả thực hiện khám đạt 451/454 tham gia khám sức khỏe…

Nhờ đó, số lượng công nhân cạo mủ hiện nay của công ty là 269 người/ tổng công nhân trực tiếp đứng vườn cây là 352 người; Năng suất lao động cạo mủ bình quân: 4,8 ha/người; Năng suất lao động nhận khoán chăm sóc vườn cây là 10,37ha/người.

Phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch sản lượng mủ khai thác năm 2022 đạt và vượt trên 1.200 tấn, doanh thu đạt 100 tỷ/90 tỷ kế hoạch giao Tập đoàn công nghiệp cao su giao, tiếp tục phát huy truyền thống đơn vị lá cờ đầu của ngành cao su khu vực duyên hải miền Trung, cả nước.

Anh Bình - Phan Tiến

...
Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập
Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập