23/05/2022 lúc 23:43 (GMT+7)
Breaking News

5 bước khiếu nại khi bị chậm cấp sổ đỏ

Trong trường hợp đã nộp đầy đủ hồ sơ hợp lệ nhưng quá thời hạn quy định vẫn chưa được cấp sổ đỏ, người dân có thể khiếu nại về chậm cấp sổ đỏ để bảo vệ quyền lợi của mình...

Trong trường hợp đã nộp đầy đủ hồ sơ hợp lệ nhưng quá thời hạn quy định vẫn chưa được cấp sổ đỏ, người dân có thể khiếu nại về chậm cấp sổ đỏ để bảo vệ quyền lợi của mình.

Chậm cấp sổ đỏ

 

Quyền sở hữu đối với đất đai có ý nghĩa quan trọng đối với mỗi cá nhân, doanh nghiệp. Việc chậm cấp Sổ đỏ  (Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất) là vấn đề mà nhiều người quan tâm, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người dân.

Sổ đỏ là một loại giấy chứng nhận do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành. Loại sổ này có bìa màu đỏ đậm, nội dung bên trong ghi nhận về quyền sử dụng đất của chủ sở hữu. Sổ đỏ là tên gọi tắt của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

 

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (hay Sổ đỏ) là một thủ tục phổ biến trong lĩnh vực pháp luật đất đai. Theo Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan quy định, khi người dân có yêu cầu được cấp Sổ đỏ thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải thực hiện công vụ này.

 

Căn cứ pháp lý: Luật Đất đai năm 2013 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Luật Khiếu nại năm 2011 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Luật Tố tụng Hành chính năm 2015 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Nghị định số 43/2014/NĐ – CP Hướng dẫn chi tiết thi hành Luật Đất đai năm 2013 của Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Thông tư 07/2013/TT – TTCP Quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính.

 

Luật Đất đai năm 2013 quy định, sau khi tiếp nhận hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đầy đủ thì cơ quan có thẩm quyền phải tiến hành cấp chứng thư pháp lý này cho người sử dụng đất là không quá 30 ngày và với vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn là không quá 45 ngày. Do đó, sau khi hết thời hạn trên, nếu cơ quan nhà nước có thẩm quyền chưa thực hiện việc cấp Sổ đỏ, người dân có thể khiếu nại.

 

Quy trình khiếu nại

 

Bước 1: Nộp đơn khiếu nại về việc chậm cấp Sổ đỏ tại Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thụ lý giải quyết. Nếu thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban Nhân dân cấp huyện thì khiếu nại lần đầu do Ủy ban Nhân dân cấp huyện giải quyết; lần thứ hai khiếu nại là Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh;

 

Trường hợp thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh thì thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh.

 

Trong khoảng 10 ngày kể từ khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại phải tiến hành việc trả lời cho người thực hiện khiếu nại bằng văn bản là thụ lý hay cần bổ sung tài liệu liên quan.

 

Bước 2: Kiểm tra, xác minh nội dung khiếu nại về chậm cấp Sổ đỏ

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, giấy tờ liên quan đến việc khiếu nại về hành vi chậm cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Sổ đỏ) của người khiếu nại, cơ quan có thẩm quyền khiếu nại sẽ xác minh hành vi chậm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do căn cứ nào? Căn cứ đó có đúng không? Nội dung khiếu nại và yêu cầu khiếu nại đã được đảm bảo hay chưa?...

 

Bước 3: Đối thoại giữa người sử dụng đất và cơ quan có thẩm quyền giải quyết

Sau khi kiểm tra, xác minh theo đúng trình tự và tuân thủ quy định của pháp luật thì tổ chức một buổi đối thoại giữa người khiếu nại với cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

 

Bước 4: Tiến hành giải quyết khiếu nại và đưa ra kết quả giải quyết khiếu nại

Cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại ra văn bản trả lời nội dung khiếu nại của người sử dụng đất về hành vi chậm cấp Sổ đỏ.

 

Bước 5: Gửi kết quả khiếu nại đến người nộp đơn khiếu nại

Trong vòng 03 ngày làm việc, cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại phải gửi kết quả giải quyết bằng văn bản cho người khiếu nại.

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân đã khiếu nại với người có thẩm quyền giải quyết, nhưng hết thời hạn theo quy định của pháp luật mà khiếu nại không được giải quyết hoặc đã được giải quyết nhưng không đồng ý với kết quả giải quyết khiếu nại thì người dân có quyền khởi kiện vụ án hành chính ra Tòa án nhân dân cấp huyện, nơi có Văn phòng đăng ký đất đai mà người dân đã nộp hồ sơ cấp sổ đỏ.

Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập
Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập