03/12/2022 lúc 06:14 (GMT+7)
Breaking News

10 công ty chứng khoán có thị phần môi giới lớn nhất trên HNX

VNHN - Theo HNX, quý 1/2020, Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn-Hà Nội (SHS) và Công ty cổ phần Chứng khoán MB - MBS, có vị trí dẫn đầu thị phần môi giới cổ phiếu trên sàn HNX và thị trường UPCoM.

VNHN - Theo HNX, quý 1/2020, Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn-Hà Nội (SHS) và Công ty cổ phần Chứng khoán MB - MBS, có vị trí dẫn đầu thị phần môi giới cổ phiếu trên sàn HNX và thị trường UPCoM.

Trên sàn HNX, ba công ty có thị phần môi giới cổ phiếu niêm yết lớn nhất gồm Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn-Hà Nội (SHS), Công ty cổ phần Chứng khoán SSI (SSI) và Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT (VNDIRECT) với thị phần lần lượt là 9,92%, 8,42% và 7,56%. Trước đó, năm 2019, SSI đã giữ vị trí dẫn đầu thị phần môi giới trên thị trường cổ phiếu niêm yết trên HNX. Như vậy, 10 công ty chứng khoán có thị phần môi giới cổ phiếu niêm yết lớn nhất tại HNX trong quý 1/2020 chiếm 59,27% thị phần giao dịch toàn thị trường.

10 công ty chứng khoán có thị phần môi giới cổ phiếu thị trường UPCoM lớn nhất trong quý 1/2020, gồm MBS, VNDIRECT, VPS, SSI, Công ty cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC), Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC), BSC, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS), FPTS và BVSC. 10 công ty chứng khoán có thị phần môi giới lớn nhất trên UPCoM trong quý 1/2020 chiếm 68,28% thị phần giao dịch toàn thị trường; trong đó ba công ty có thị phần môi giới lớn nhất là MBS, VNDIRECT, VPS chiếm 35,6% thị phần giao dịch toàn thị trường này.

10 Công ty chứng khoán có thị phần môi giới trái phiếu Chính phủ lớn nhất gồm BSC, VCBS, ACBS, VPS, VCSC, BVSC, SHS, HSC, SSI và Công ty cổ phần Chứng khoán An Bình. Ảnh Internet

Trên thị trường trái phiếu Chính phủ quý 1/2020, 10 Công ty chứng khoán có thị phần môi giới trái phiếu Chính phủ lớn nhất gồm BSC, VCBS, ACBS, VPS, VCSC, BVSC, SHS, HSC, SSI và Công ty cổ phần Chứng khoán An Bình. Trên thị trường chứng khoán phái sinh quý 1/2020 gồm VPS, VNDIRECT, MBS, HSC, SSI, BSC, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam, Công ty cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam, FPTS, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Chứng khoán Yuanta Việt Nam.

Đứng ở vị trí thứ tư là Công ty cổ phần Chứng khoán MB - MBS, với thị phần chiếm 5,83%. Tiếp đến là Công ty cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh - HSC, có thị phần 5.67%. Top năm công ty chứng khoán còn lại lần lượt là Công ty cổ phần Chứng khoán VPS (VPS) (5,48%), Công ty Trách nhiệm hữu hạn Chứng khoán ACB (ACBS) (4,89%), Công ty cổ phần Chứng khoán FPT (FPTS) (4,55%), Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) (3,59%), Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC) (3,36%).

Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập
Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập