Thường trực HĐND TP Hải Dương thống nhất nội dung kỳ họp thứ 6

Thứ 6, 30/11/2018 16:11 (GMT+7)

VNHN - Ngày 30/11, Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hải Dương đã tổ chức Hội nghị liên tịch để thống nhất nội dung, chương trình, thời gian tiến hành kỳ họp thứ 6, TP Hải Dương khóa XXI, nhiệm kỳ 2016-2021.

Kỳ họp sẽ diễn ra trong thời gian 1,5 ngày, dự kiến tổ chức vào ngày 18 và sáng ngày 19/12/2018. Tại kỳ họp này, HĐND Tp Hải Dương sẽ xem xét các báo cáo của UBND TP và các ngành như: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2019; Báo cáo về kết quả dự toán thu, chi ngân sách năm 2018, dự toán thu, chi và phương án phân bổ ngân sách năm 2019; Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2018, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2019...

Báo cáo kết quả hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban HĐND thành phố năm 2018, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 và báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND thành phố.

Thường trực HĐND TP Hải Dương thống nhất nội dung kỳ họp thứ 6

Hội nghị tập trung vào việc nghiên cứu tài liệu, thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp

Các cơ quan tư pháp báo cáo kết quả công tác năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019. UB MTTQVN thành phố thông báo về hoạt động của Mặt trận Tổ Quốc tham gia xây dựng chính quyền năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019…

Về các Nghị quyết được xem xét thông qua tại kỳ họp, ngoài những nội dung thường lệ theo luật định, HĐND TP sẽ xem xét, thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu…

Thường trực HĐND TP Hải Dương thống nhất nội dung kỳ họp thứ 6

Đồng chí Đoàn Việt Hùng - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hải Dương

Đóng góp ý kiến vào dự kiến nội dung kỳ họp thứ 6, HĐND TP Hải Dương khóa XXI, các đại biểu cơ bản đồng tình, nhất trí cao với nội dung, chương trình kỳ họp. Đồng thời, phát biểu đề xuất và làm rõ một số nội dung liên quan đến các đề án, dự thảo nghị quyết; chương trình kỳ họp; thời gian và các biện pháp nâng cao chất lượng kỳ họp.

Thường trực HĐND TP Hải Dương thống nhất nội dung kỳ họp thứ 6

Đ/c Vũ Tiến Phụng - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND thành phố Hải Dương tham gia góp ý vào nội dung, chương trình kỳ họp

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Đoàn Việt Hùng - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hải Dương đề nghị UBND TP Hải Dương cần đôn đốc các cơ quan liên quan chuẩn bị các báo cáo, tờ trình, đảm bảo đúng quy định tại Quy chế phối hợp hoạt động; các Ban HĐND thành phố chuẩn bị các báo cáo thẩm tra bảo đảm đúng quy trình, thời gian để gửi trước cho đại biểu nghiên cứu.

Đồng chí Đoàn Việt Hùng cũng yêu cầu Văn phòng HĐND và UBND thành phố phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan đảm bảo các điều kiện phục vụ kỳ họp và cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng kỳ họp theo hướng thiết thực, hiệu quả.

Bên cạnh đó, đề nghị các đại biểu HĐND, các đồng chí trình bày báo cáo, tờ trình tại kỳ họp cần tóm gọn lại nội dung, đi sâu vào trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo thời gian mỗi lần trình bày, tham luận, chất vấn trong thời gian theo quy định./.

Trường Giang

Ý kiến của bạn