Huyện Mù Cang Chải: Phát huy thành tựu năm 2019 làm bệ phóng phát triển các ngành năm 2020

Thứ 4, 25/03/2020 09:03 (GMT+7)

VNHN - Huyện Mù Cang Chải là một huyện vùng cao Tây Bắc cách Hà Nội 300 km về hướng Tây, huyện nổi tiếng với những danh lam thắng cảnh ruộng bậc thang tuyệt đẹp, một kiệt tác sinh động của cộng đồng các dân tộc Tây Bắc. Để có được cuộc sống ấm no hạnh phúc và hơn hết Mù Cang Chải đã tạo được hình ảnh tốt đẹp có sức hút lớn đối với du khách trong nước và quốc tế trên bản đồ du lịch Tây Bắc. 

Huyện Mù Cang Chải: Phát huy thành tựu năm 2019 làm bệ phóng phát triển các ngành năm 2020

Ruộng bậc thang Mù Cang Chải

Trong năm 2019 với phương châm "đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, về đích sớm".   Tuy còn những khó khăn nhất định xong Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang, nhân dân các dân tộc trong vùng, các doanh nghiệp trong huyện đã cố gắng, nỗ lực, phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị đề ra, nhiều chỉ tiêu đạt  cao so với kế hoạch góp phần cơ bản hoàn thành nghị quyết kết quả đại hội Đảng bộ bộ huyện lần thứ XVIII. Kinh tế - dịch vụ thương mại có nhiều khởi sắc, môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện, tiếp tục kêu gọi được một số doanh nghiệp lớn tới khảo sát, nghiên cứu đầu tư. Quan tâm chăm lo đồng bộ hài Hòa phát triển kinh tế  với văn hóa xã hội, thiết thực nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Quốc phòng, an ninh được củng cố, tăng cường tạo môi trường thuận lợi khi cho phát triển kinh tế và đảm bảo cuộc sống bình yên cho nhân dân. Tiếp tục quan tâm chăm lo công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thông tin, định hướng dư luận xã hội, vận động quần chúng. Triển khai thực hiện hiệu quả mô hình "ngày cuối tuần cùng dân".

Huyện Mù Cang Chải: Phát huy thành tựu năm 2019 làm bệ phóng phát triển các ngành năm 2020

Tuy nhiên, bên cạnh những kế hoạch đạt được, thực hiện nhiệm vụ trong năm 2019 còn một số khó khăn, tồn tại hạn chế :

Việc đẩy mạnh thực hiện 3 khâu đột phá xác định ảnh trong năm 2019 còn chậm, nhất là công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực. Việc cụ thể hóa ra đề án đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu lao động nông nghiệp sang phi nông nghiệp nông thôn  tỉnh Yên bái đến năm 2020 .Tầm nhìn năm 2025 trên địa bàn huyện Mù Cang Chải gắn với phát triển du lịch còn chậm em chất lượng dịch vụ du lịch còn hạn chế chưa đáp ứng được nhu cầu của du khách.công tác quản lý nhà nước chỉ đạo về phòng chống dịch bệnh cho gia súc đã được quan tâm chỉ đạo thường xuyên, Tuy nhiên còn một bộ phận người dân còn chủ quan.

trong chỉ đạo phát triển kinh tế xã hội: một số chỉ tiêu đặt cao xong chưa có tính bền vững; vụ đông - Xuân Huyện đã chỉ đạo thực hiện nhiều  năm, xong chưa có thành tập quán, nhân dân chưa chủ động thực hiện; đã thành lập nhiều hợp tác xã, tổ hợp tác nhưng hoạt động hiệu quả chưa cao; việc triển khai kế hoạch về xây dựng nông thôn mới nhất là việc thực hiện xây dựng 02 bản/xã điểm về nông thôn mới tiến độ chậm.

Huyện Mù Cang Chải: Phát huy thành tựu năm 2019 làm bệ phóng phát triển các ngành năm 2020

Đ/c Nông Việt Yên - Bí thư Huyện ủy Mù Cang Chải

Trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của huyện: Việc quán triệt, thực hiện các kết luận của ban thường vụ huyện ủy ở một số cấp ủy, cơ quan, đơn vị địa phương còn chậm , một số cơ quan tham mưu giúp việc cho huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện chưa chủ động trong công tác tham mưu, chưa bám sát kế hoạch, nhiệm vụ được phân công  còn để sót việc, còn tư tưởng ỷ lại trong cán bộ công chức.

Phương hướng, chỉ tiêu và giải pháp năm 2020.

​​​​​​Năm 2020 là năm cuối thực hiện nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ huyện và kế hoạch phát triển kinh tế xã hộ 5  năm 2015 - 2020, là năm có nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc và của tỉnh, của huyện; năm tổ chức đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 2025 và Đại hội Đảng bộ huyện Mù Cang Chải lần thứ XIX. Với mục tiêu tranh thủ mọi nguồn lực, phát huy tối đa nội lực, nắm chắc thời cơ để tập trung đầu tư phát triển kinh tế xã hội, tạo ra bước đột phá, đảm bảo tăng trưởng nhanh và bền vững. Tăng cường huy động các nguồn vốn, sử dụng vốn hiểu quả, thực hiện tốt các chính sách của nhà nước, nhất là các chính sách đặc thù của tỉnh, các chính sách xóa đói giảm nghèo của chính phủ để phát triển kinh tế xã hội. Tiếp tục đổi mới  phương thức hoạt động của cấp ủy, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ  trong tình hình mới. Đảng bộ huyện xác định cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp trọng tâm. Với những nhận thức đúng đắn về cả chủ quan và khách quan, bám sát vào thực tiễn đặc thù của huyện đã tạo được niềm tin trong quần chúng nhân dân đối với đảng . Đặc biệt là đạt được nhiều thành tựu toàn diện trong đời sống chính trị chào mừng đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XVIII năm 2020.

Ngô Tuấn - Nguyễn Lan

Ý kiến của bạn

Tạp chí thường kì

Chuyên đề khoa học