Hưng Yên: Tân Lập (Yên Mỹ) đạt nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020

Thứ 5, 14/01/2021 00:01 (GMT+7)

Kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, tổng giá trị sản xuất ước đạt 450 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch; thu nhập bình quân đầu người đạt 75 triệu đồng/năm; thu ngân sách đạt 36.227.969.824 đồng… Xã được công nhận đạt đô thị loại V.

Đ/c Bí thư Huyện ủy Nguyễn Văn Đoan tặng hoa chúc mừng Trường Mầm non Tân Lập

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp năm 2021 của UBND xã Tân Lập ngày 15 tháng 12 cho biết, năm 2020 đặt ra nhiều khó khăn, thách thức khi vừa phải tập trung chỉ đạo, lãnh đạo phát triển kinh tế, vừa quyết liệt phòng chống đại dịch Covid -19. Song, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, UBND xã, tinh thần quyết tâm cao của cán bộ, đảng viên cùng với sự nỗ lực của nhân dân, kinh tế - xã hội của xã đã đạt được kết quả tích cực, nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội đặt ra từ đầu năm cơ bản được hoàn thành.

Kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, tổng giá trị sản xuất ước đạt 450 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch đặt ra. Trong đó, giá trị sản xuất nông nghiệp và thủy sản đạt 40 tỷ đồng, công nghiệp - xây dựng đạt 240 tỷ đồng, thương mại và dịch vụ đạt 170 tỷ đồng.

Cơ cấu kinh tế có sự chuyển biến tích cực, tỷ trọng các ngành nông nghiệp - công nghiệp, xây dựng - thương mại dịch vụ lần lượt là 8,5% - 53,3% - 38,2% (Kế hoạch đặt ra: 8,9% - 61,1% - 30%); thu nhập bình quân đầu người đạt 75 triệu đồng/năm; thu ngân sách đạt 36.227.969.824 đồng (cùng kỳ năm 2019 là 50.094.139.938 đồng); hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân và huấn luyện.

 Tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên giữ ở mức ổn định 0,85%; tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh đạt 100%; Tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 91,9%; tạo việc làm mới cho 300 lao động; giữ vững danh hiệu xã đạt chuẩn Nông thôn mới; giữ vững danh hiệu 04 trường đạt chuẩn quốc gia; giữ vững trạm y tế xã đạt chuẩn quốc gia. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; chính sách an sinh xã hội được đảm bảo. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân xã tiếp tục được nâng lên.

Công tác xây dựng chính quyền và cải cách hành chính được chú trọng, nâng cao hiệu quả thực hiện cơ chế “một cửa” “một cửa liên thông” gắn với kiểm soát thủ tục hành chính. Tổng số hồ sơ tiếp nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trên phần mềm là 3.232 hồ sơ, đã giải quyết được 3.232/3.232 hồ sơ, đạt tỷ lệ 100%. Theo công bố về kết quả đánh giá chỉ số CCHC của UBND huyện Yên Mỹ, xã Tân Lập đứng thứ 3 toàn huyện. Xã được công nhận đạt đô thị loại V.

Quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXIV; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVIII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025. Cụ thể hóa bằng các chương trình, đề án để thực hiện. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19, không lơ là, chủ quan với dịch, đồng thời phấn đấu đạt mục tiêu chủ yếu năm 2021: Tổng thu nhập ước đạt 455 tỷ đồng. Trong đó: Giá trị sản xuất nông nghiệp và thủy sản đạt 36,4 tỷ đồng, công nghiệp - xây dựng đạt 248,6 tỷ đồng, thương mại và dịch vụ đạt 170 tỷ đồng.

Cơ cấu kinh tế nông nghiệp - công nghiệp, xây dựng - thương mại, dịch vụ là: 8% - 54,6% - 37,4%; thu ngân sách phấn đấu hoàn thành đạt và vượt kế hoạch huyện giao; thu nhập bình quân đầu người đạt so với mức bình quân chung của huyện; giảm tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh, giảm tỷ lệ sinh con thứ 3, giữ ổn định tỷ lệ phát triển dân số ở mức 0,85%;

Tỷ lệ hộ nghèo dưới 1,6%; tạo việc làm ổn định từ 200 đến 300 lao động; đạt danh hiệu 5/5 làng văn hóa; giữ vững danh hiệu xã đạt chuẩn Nông thôn mới; giữ vững danh hiệu 04 trường đạt chuẩn Quốc gia; giữ vững trạm y tế xã đạt chuẩn quốc gia, hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân và huấn luyện./

Quốc Huy

Ý kiến của bạn