Hội thảo khoa học quốc tế về quản lý nhà nước ở Việt Nam và Lào

Thứ 6, 22/03/2019 22:03 (GMT+7)

VNHN-Quản lý nhà nước bằng pháp luật thích ứng với bối cảnh hội nhập quốc tế và cách mạng công nghiệp lần thứ tư ở Việt Nam và Lào là chủ đề của Hội thảo khoa học quốc tế do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Lào, Viện Khoa học xã hội quốc gia Lào và Thành ủy Hải Phòng tổ chức ngày 22-3 tại TP Hải Phòng.

Hội thảo khoa học quốc tế về quản lý nhà nước ở Việt Nam và Lào

Quang cảnh Hội thảo 

GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; PGS.TS Thongsalith Mangnomek, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Lào; GS.TS Nguyễn Quang Thuấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; TS Sonethanou Thammavong, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Khoa học xã hội quốc gia Lào; đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hải Phòng đồng chủ trì hội thảo.

Phát biểu tại hội thảo, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng cho rằng, cách mạng công nghiệp lần thứ tư xuất hiện và phát triển với tốc độ nhanh trên nhiều lĩnh vực như: Internet vạn vật, điều khiển tự động, trí tuệ nhân tạo, trí tuệ thông minh, robot, big data, vật liệu mới, không gian thông thoáng... đang tạo ra những thay đổi sâu sắc trên mọi mặt của đời sống xã hội, sản xuất kinh doanh, việc làm, phương thức lãnh đạo. Hội thảo là dịp để các đại biểu, nhà khoa học đề xuất những giải pháp, sáng kiến, đóng góp vào sự phát triển của mỗi nước, thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị toàn diện giữa Việt Nam - Lào. Kết quả thu được tại hội thảo sẽ được chắt lọc để xây dựng báo cáo chuẩn bị cho Văn kiện Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đại hội XI của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Lào PGS.TS Thongsalith Mangnomek nhấn mạnh, nội dung hội thảo có ý ngĩa quan trọng với Đảng, Nhà nước và nhân dân của hai nước; diễn ra trong thời điểm hai quốc gia Lào, Việt Nam đang triển khai các Nghị quyết của Đại hội vào cuối nhiệm kỳ. Trong những năm qua, cả hai nước Lào - Việt đều đạt được những thành tựu to lớn cả về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội. Trong đó, Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đang triển khai Nghị quyết để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước bằng pháp luật phù hợp với hoàn cảnh mới, nhằm xây dựng nhà nước trong sạch, vững mạnh, hiệu quả… Hoạt động này cũng góp phần thắt chặt và vun đắp tình hữu nghị giữa Việt Nam - Lào mãi mãi xanh tươi, bền vững.

Tại Hội thảo, các đại biểu, nhà khoa học cũng tập trung thảo luận, làm rõ các nội dung: yêu cầu đặt ra đối với quản lý nhà nước bằng pháp luật trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 và hội nhập quốc tế; thực trạng quản lý nhà nước bằng pháp luật ở Việt Nam và Lào trên các lĩnh vực của đời sống xã hội trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước bằng pháp luật thích ứng với bối cảnh hội nhập quốc tế và cách mạng công nghiệp 4.0...

Quang Dũng

Ý kiến của bạn