Giảm báo cáo môi trường cho các doanh nghiệp

Thứ 2, 06/04/2020 19:04 (GMT+7)

VNHN - Thay vì phải nộp nhiều báo cáo môi trường, có thể lên tới hàng chục báo cáo mỗi năm, từ nay, mỗi doanh nghiệp chỉ phải làm một báo cáo môi trường. Đây là điểm đột phá trong cải cách thủ tục hành chính môi trường được quy định trong Thông tư 25/2019/TT-BTNMT vừa có hiệu lực.

Giảm báo cáo môi trường cho các doanh nghiệp

Các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp sản xuất sẽ không còn phải làm hàng chục báo cáo môi trường mỗi năm

Theo ông Phan Tuấn Hùng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ Tài nguyên và Môi trường), trong các lĩnh vực Bộ TN&MT quản lý như khoáng sản, đất đai, tài nguyên nước, môi trường là lĩnh vực có nhiều báo cáo nhất (chiếm 80%). Lĩnh vực môi trường có 11 văn bản quy phạm pháp luật gồm luật, nghị định, quyết định và thông tư, trong đó quy định 27 loại báo cáo khác nhau mà doanh nghiệp phải thực hiện. Trong thực tế, hầu hết các doanh nghiệp phải thực hiện tối thiểu hai báo cáo, tối đa lên tới 24 báo cáo một năm để gửi các cơ quan có thẩm quyền khác nhau ở trung ương và địa phương.

“Một số báo cáo còn nội dung trùng lắp, giống nhau, tần suất và thời điểm báo cáo khác nhau, cơ quan nhận báo cáo khác nhau làm cho việc thực hiện báo cáo rất phức tạp, không cần thiết và thực sự là một gánh nặng hành chính cho doanh nghiệp”, ông Hùng nói.

Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT, quy định mỗi doanh nghiệp chỉ phải làm một báo cáo công tác bảo vệ môi trường, tích hợp các báo cáo môi trường khác nhau trước đây. Các báo cáo chuyên đề riêng lẻ trước đây trở thành các phụ lục kèm theo báo cáo công tác bảo vệ môi trường của doanh nghiệp. Quy định này giúp giảm được 23 báo cáo, chiếm 85% số lượng báo cáo của doanh nghiệp trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, giúp tiết kiệm đáng kể nguồn lực, thời gian, chi phí thực hiện báo cáo (ước tính hàng trăm tỷ đồng mỗi năm cho cộng đồng doanh nghiệp).

Thời gian tới, quy định này sẽ được đưa vào dự thảo Luật Bảo vệ Môi trường (sửa đổi) và xây dựng các văn bản quy định chi tiết Luật Bảo vệ Môi trường nhằm quán triệt nguyên tắc “một doanh nghiệp chỉ có một báo cáo môi trường” để giảm gánh nặng không cần thiết cho doanh nghiệp. “Quy định mới cũng giúp cơ quan quản lý nhà nước có thông tin tổng thể về các vấn đề môi trường hay công tác bảo vệ môi trường của doanh nghiệp, tránh phân tán và thiếu thống nhất như trước đây”, ông Hùng nói.
 

Theo tienphong.vn

Ý kiến của bạn