10 năm một chặng đường xây dựng nông thôn mới vùng duyên Hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

Thứ 4, 11/09/2019 21:09 (GMT+7)

 

VNHN - Ngày 7/9/2019, tại tỉnh Quảng Nam, Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới vùng Duyên hải Nam Trung bộ và Tây nguyên. Đến nay đã có 601 xã/1.424 xã đã được công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới; có 4/8 tỉnh thành vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và 2/5 tỉnh Tây Nguyên đạt và vượt mục tiêu đến năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ giao.

Tại Hội nghị đã đưa mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 có 3/13 tỉnh thành vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ Xây dựng Nông thôn mới./.

Nhóm PV

Ý kiến của bạn