* Email: vietnamhoinhaponline@gmail.com
Van Tai - Thanh Hung

Chuẩn bị cho bước 'nhảy vọt' của kinh tế chia sẻ

VNHN - Cùng với sự phát triển của công nghệ số, thời gian gần đây xuất hiện một khái niệm mới là “kinh tế chia sẻ” (KTCS). Mặc dù là mô hình kinh tế mới, nhưng KTCS đang phát triển rất nhanh, tạo áp lực cạnh tranh mạnh mẽ lên các mô hình kinh tế truyền thống, đồng thời mang lại nhiều lợi ích chung cho xã hội.

Tan Hoang - Minh
Cty Dearua
Mường Thanh