* Email: vietnamhoinhaponline@gmail.com
Suc khoe cong dong
Vân Đồn - Quảng Ninh
digiworld Hà Nội

Bài ca những anh hùng Mỏ

VHNN - Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói “Ngành sản xuất than cũng như Quân đội đánh giặc”. Tạc dạ lời dạy của Người, mỗi công nhân Công ty Than Quang Hanh nói riêng, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam nói chung đang miệt mài trên mặt trận sản xuất than làm giàu cho Tổ quốc.

Giao lưu Việt -Lào