16/08/2022 lúc 19:23 (GMT+7)
Breaking News

Vợ Chủ tịch HĐQT DIC Corp đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu

Vợ lãnh đạo Tổng công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, HoSE: DIG) muốn mua thêm cổ phiếu.
Vợ Chủ tịch HĐQT DIC Corp đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu

Theo đó, bà Lê Thị Hà Thành, vợ ông Nguyễn Thiện Tuấn, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp) đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu để nâng sở hữu từ 0,001% lên 0,2% vốn điều lệ, giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 28/6-27/7.

Trước đó, con ông Tuấn là ông Nguyễn Hùng Cường, đồng thời là Phó chủ tịch HĐQT Công ty đăng ký mua 10 triệu cổ phiếu để nâng sở hữu từ 10,28% lên 12,28% vốn điều lệ, giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 30/6-29/7.

Đầu năm nay, ông Nguyễn Hùng Cường cũng đăng ký mua 5 triệu cổ phiếu DIG, nhưng chỉ mua vào 145.000 cổ phiếu từ 18/1- 8/2 để nâng sở hữu từ 10,25% lên 10,28% vốn điều lệ. Lý do ông Cường đưa ra khi không mua vào lượng cổ phiếu đăng ký do diễn biến giá không phù hợp.

Mới đây, từ 12/4-11/5, em dâu ông Tuấn là bà Hà Thị Thanh Châu, chỉ mua được 46.100 cổ phiếu trong tổng 100.000 cổ phiếu đã đăng ký để nâng sở hữu từ 0,049% lên 0,058% vốn điều lệ. Theo lý giải của bà Châu, việc chỉ mua được 46,1% tổng lượng đăng ký do không thu xếp kịp tài chính.

Thực tế, giai đoạn em dâu và con ông Chủ tịch HĐQT đăng ký mua khi cổ phiếu DIG liên tục giảm mạnh và thuộc nhóm cổ phiếu giảm mạnh nhất sàn chứng khoán nhưng chỉ mua một một lượng rất nhỏ so với đăng ký. Cụ thể, từ từ 11/1-11/5, cổ phiếu DIG giảm 53% từ 119.800 đồng về 56.700 đồng/cổ phiếu.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 23/6, cổ phiếu DIG tăng 2.350 đồng lên 36.050 đồng/cổ phiếu.

Anh Phạm
Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập
Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập