24/06/2024 lúc 01:38 (GMT+7)
Breaking News

VNeID được sử dụng khi tham gia giao thông

Theo Thông tư 32/2023/TT-BCA về quy trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ của cảnh sát giao thông, người dân có thể sử dụng giấy tờ xe tích hợp trên VNeID để xuất trình khi được yêu cầu kiểm tra giấy tờ.

Sử dụng giấy tờ xe tích hợp trên VNeID để xuất trình khi tham gia giao thông 

Cụ thể, theo quy định tại Điều 12, cán bộ cảnh sát giao thông có quyền kiểm tra các giấy tờ có liên quan đến người và phương tiện giao thông.

Khi các cơ sở dữ liệu đã được kết nối với hệ thống định danh và xác thực điện tử, xác định được thông tin về tình trạng của giấy tờ thì việc kiểm tra, đối chiếu thông tin của các giấy tờ có liên quan đến người và phương tiện trong tài khoản định danh điện tử có giá trị như kiểm tra trực tiếp giấy tờ bản giấy.

Hiện nay, giấy phép lái xe, đăng ký xe được tích hợp vào tài khoản định danh điện tử mức độ 2 trên ứng dụng VNeID. Căn cứ quy định trên, người dân có thể sử dụng giấy tờ xe tích hợp trên VNeID để xuất trình khi được yêu cầu kiểm tra giấy tờ.

Trong quá trình kiểm soát, Điều 18 Thông tư 32 quy định, nếu phát hiện tài khoản định danh điện tử có dấu hiệu làm giả hoặc cá nhân, tổ chức thuộc trường hợp phải tạm giữ, tước quyền sử dụng, thu hồi, tịch thu giấy tờ hoặc các vi phạm cần xác minh về giấy tờ thì cảnh sát giao thông đề nghị xuất trình các giấy tờ đó để thực hiện xử lý theo quy định của pháp luật.

Thông tư 32/2023/TT-BCA có hiệu lực từ 15/9/2023.