29/05/2022 lúc 00:44 (GMT+7)
Breaking News

Vĩnh Phúc: Tạo bước đột phá mạnh mẽ thu hút nhân tài

Để thu hút, phát huy sức sáng tạo cao nhất của đội ngũ trí thức, nhân tài, góp phần hình thành nguồn nhân lực chất lượng cao, tỉnh Vĩnh Phúc xây dựng dự thảo Nghị quyết về một số chính sách đặc thù xây dựng đội ngũ trí thức và trọng dụng nhân tài tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021 - 2025. Dự thảo Nghị quyết được HĐND tỉnh khóa XVII xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 2.

Để thu hút, phát huy sức sáng tạo cao nhất của đội ngũ trí thức, nhân tài, góp phần hình thành nguồn nhân lực chất lượng cao, tỉnh Vĩnh Phúc xây dựng dự thảo Nghị quyết về một số chính sách đặc thù xây dựng đội ngũ trí thức và trọng dụng nhân tài tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021 - 2025. Dự thảo Nghị quyết được HĐND tỉnh khóa XVII xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 2.

Theo dự thảo Nghị quyết, tỉnh sẽ hỗ trợ một lần 600 triệu đồng cho các tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp II khi về làm việc cho tỉnh; thạc sĩ, bác sĩ nội trú, bác sĩ chuyên khoa cấp I được hỗ trợ 400 triệu đồng; giáo viên, giảng viên có trình độ đại học được hỗ trợ 300 triệu đồng; sinh viên tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên được hỗ trợ 150 triệu đồng.

Đối với chính sách hỗ trợ đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức: Các trường hợp được cử đi đào tạo sau đại học được hỗ trợ 100% kinh phí đào tạo theo quy định hoặc theo hợp đồng do tỉnh ký kết. Sau khi được cấp bằng tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp II được hỗ trợ 100 triệu đồng; thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp I được hỗ trợ 50 triệu đồng. 

Ngoài ra, các trường hợp được cử đi đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài còn được hỗ trợ sinh hoạt phí, chi phí một lượt đi về từ Vĩnh Phúc đến địa điểm đào tạo, bồi dưỡng và bảo hiểm y tế...

Riêng về chính sách đặt hàng chuyên gia, tỉnh sẽ chi trả tối đa 80 triệu đồng/tháng cho các đối tượng chuyên gia được tỉnh đặt hàng xây dựng quy hoạch, chương trình, đề án, hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội; 10 triệu đồng/ngày đối với chuyên gia được đặt hàng đào tạo, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật thuộc lĩnh vực y tế, xây dựng đô thị thông minh, xây dựng và quản lý hạ tầng hiện đại, nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ sinh học, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại tỉnh, tất cả các đối tượng này cũng sẽ được hỗ trợ chi phí ăn, ở, đi lại theo quy định hiện hành.

Số liệu thống kê từ Sở Nội vụ, đến nay, toàn tỉnh có 91 người có trình độ tiến sĩ, 2.975 thạc sĩ, 16.975 đại học đang làm việc tại các cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh. Những năm qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã cử khoảng 700 người đi đào tạo sau đại học; 226 cán bộ, công chức, viên chức đi bồi dưỡng cập nhập kiến thức chuyên môn, nâng cao trình độ tiếng Anh ở nước ngoài; thu hút 119 sinh viên thi đỗ hệ chính quy các trường đại học Y, Dược để cử đi đào tạo và thực hiện chính sách hỗ trợ trong suốt quá trình đào tạo; thu hút, trọng dụng 56 người đã qua đào tạo, trong đó có 42 bác sĩ, 13 dược sĩ đại học và 1 thạc sĩ ngành kỹ thuật về công tác tại tỉnh.

Những năm qua, Vĩnh Phúc đã có nhiều cơ chế, chính sách chú trọng phát triển nhân lực chất lượng cao, quan tâm xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách xây dựng đội ngũ trí thức, trọng dụng người có tài năng vào làm việc ở các cơ quan, đơn vị. Tuy nhiên, các chính sách này trên thực tế chưa phát huy được hiệu quả như mong muốn; tỉnh chưa ban hành Nghị quyết mang tính chiến lược riêng; các chính sách đã có và qua nhiều lần điều chỉnh nhưng ưu đãi chưa đủ mạnh và thấp hơn so với khu vực tư nhân; chưa có phương thức cơ bản và lâu dài trong quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, trí thức và trọng dụng nhân tài.

Việc quản lý, sử dụng nhân tài, trí thức, nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh về cơ bản vẫn thực hiện theo quy trình chung như đối với các nguồn lực khác, chưa quan tâm đúng mức và tạo điều kiện bảo đảm để đội ngũ trí thức phát huy năng lực. Tình trạng thiếu hụt các chuyên gia đầu ngành, những người có trình độ cao, chuyên môn giỏi ở nhiều ngành, lĩnh vực, thiếu những người có khả năng sử dụng thành thạo ngoại ngữ để phục vụ công tác, học tập, giao tiếp và làm việc với người nước ngoài đang hiện hữu.

Chính sách mới này khi được ban hành sẽ tạo bước đột phá mạnh mẽ trong công tác thu hút, trọng dụng nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ đổi mới, hội nhập quốc tế và sự nghiệp phát triển của tỉnh. Từ đó, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp có đủ phẩm chất, trình độ và năng lực, góp phần quan trọng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhanh và bền vững.

Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập
Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập