24/06/2024 lúc 03:50 (GMT+7)
Breaking News

Vĩnh Phúc: Triển khai thực hiện đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Sáng 08/6/2023, đồng chí Vũ Chí Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc và lắng nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo triển khai kế hoạch thực hiện đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2023. Cùng dự có lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang chủ trì buổi làm việc. (Ảnh: Thu Thủy)

Theo Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2023, ngân sách tỉnh sẽ hỗ trợ tư vấn cho 200 doanh nghiệp; hỗ trợ công nghệ cho 300 doanh nghiệp; hỗ trợ tổ chức 66 khóa đào tạo về phát triển nguồn nhân lực; hỗ trợ kinh phí, kỹ thuật, công nghệ, cho các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. Đồng thời, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị; chuyển đổi hình thức kinh doanh… Tổng nguồn vốn hỗ trợ cho các chương trình dự kiến trên 53,3 tỷ đồng.

Đối với nhiệm vụ rà soát danh mục dự án sản xuất có nguy cơ ô nhiễm môi trường đã triển khai ngoài khu, cụm công nghiệp, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành các văn bản về việc khảo sát thông tin, nhu cầu đào tạo, nhu cầu hỗ trợ của doanh nghiệp. Cùng với đó, phối hợp với các sở, ngành liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp.

Khẳng định tầm quan trọng của doanh nghiệp nhỏ và vừa đối với sự phát triển chung của tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án để UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua. Trong đó, nội dung hỗ trợ cần bám sát quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Nghị định số 80 của Chính phủ và phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Cùng với đó, công khai, minh bạch về nội dung, đối tượng, trình tự, thủ tục, nguồn lực, mức độ hỗ trợ; tăng cường phối hợp với đơn vị có liên quan kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp.

Cho ý kiến vào danh mục dự án sản xuất có nguy cơ ô nhiễm môi trường đã triển khai ngoài khu, cụm công nghiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang yêu cầu các sở, ngành chủ động tham mưu, đề xuất UBND tỉnh phương án xử lý, khắc phục. Đồng chí giao Sở Tài nguyên và Môi trường tập trung đánh giá mức độ, nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, khả năng khắc phục và hướng giải quyết cho từng dự án; Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát chủ trương đầu tư các dự án có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường để đề xuất UBND tỉnh phương án hình thành cụm công nghiệp, đưa các doanh nghiệp vào nơi sản xuất tập trung, đáp ứng các tiêu chí về môi trường.

 

Đoàn Tuấn