17/06/2024 lúc 17:20 (GMT+7)
Breaking News

Vietnam Airlines lùi họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 sau ngày 30/4

HĐQT Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP (Vietnam Airlines, HoSE: HVN) giao cho Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc chỉ đạo triển khai các công việc liên quan đảm bảo tổ chức Đại hội hoàn thành trước 30/6.

Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP vừa công bố Nghị quyết của HĐQT thông qua gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022.

Theo đó, HĐQT Vietnam Airlines nhất trí gia hạn thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 sau ngày 30/4/2022. Giao cho Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc chỉ đạo triển khai các công việc liên quan đảm bảo tổ chức Đại hội hoàn thành trước 30/6/2022.

Về tình hình kinh doanh năm 2021, doanh thu của Vietnam Airlines chỉ đạt 28.093 tỷ đồng, giảm 31% cùng kỳ năm trước. Kinh doanh dưới giá vốn, lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ của Vietnam Airlines âm 10.491 tỷ trong cả năm 2021.

Kết quả, Vietnam Airlines lỗ 13.023 tỷ đồng trong năm vừa qua (năm 2020 lỗ 10.919 tỷ đồng).

Tính đến 31/12/2021, lợi nhuận chưa phân phối trên bảng cân đối kế toán của Hãng hàng không quốc gia ghi nhận âm 21.978 tỷ đồng, ăn mòn gần hết vốn góp của chủ sở hữu là 22.143 tỷ đồng.

Tổng tài sản của Vietnam Airlines hiện đạt hơn 63.000 tỷ đồng, nợ ngắn hạn 14.374 tỷ đồng, tăng hơn 3.000 tỷ so với đầu năm, vay dài hạn 20.424 tỷ đồng, giảm hơn 2.400 tỷ so với đầu năm 2021.

Hiện dịch bệnh được kiểm soát tích cực tại nhiều quốc gia, Vietnam Airlines đã lên kế hoạch nối lại các chuyến bay quốc tế thường lệ giữa Việt Nam và 15 vùng lãnh thổ trong nửa đầu năm 2022.

Việc mở cửa các đường bay thường lệ quốc tế dự kiến mang lại cơ hội phục hồi đáng kể cho Vietnam Airlines sau 2 năm dịch bệnh. Dịp lễ 30/4-1/5 và cao điểm hè kỳ vọng giúp hãng vượt qua khó khăn sau 3 năm Covid-19.

Vân Anh