13/08/2022 lúc 09:44 (GMT+7)
Breaking News

VietinBank dự kiến chi hơn 3.844 tỷ đồng chia cổ tức năm 2020

VietinBank dự kiến chi hơn 3.844 tỷ đồng để chia cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 8%. Tương đương, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận về 800 đồng.

VietinBank dự kiến chi hơn 3.844 tỷ đồng để chia cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 8%. Tương đương, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận về 800 đồng.

VietinBank dự kiến chi hơn 3.844 tỷ đồng chia cổ tức năm 2020

Mới đây, Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank - Mã: CTG) đã thông qua phương án trích quỹ và chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2020.

Cụ thể, ngân hàng dự kiến chi hơn 3.844 tỷ đồng để chia cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 8% (mỗi cổ phiếu sở hữu nhận 800 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 15/12/2021 và dự kiến được thực hiện vào ngày 17/1 năm sau.

Trước đó, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên, VietinBank định chia cổ tức tỷ lệ 5% bằng tiền mặt. Như vậy, tỷ lệ chia cổ tức đã được tăng thêm 3% so với dự tính ban đầu.

Hiện tại, 64,46% vốn cổ phần của VietinBank được sở hữu bởi Ngân hàng Nhà nước (NHNN); 19,73% bởi cổ đông ngoại MUFG Bank (Nhật Bản); còn lại là các cổ đông khác. Theo đó, NHNN dự kiến thu về gần 2.478 tỷ đồng cổ tức từ Vietinbank và ngân hàng Nhật Bản thu về hơn 758 tỷ đồng.

Hồi tháng 6 vừa qua, VietinBank cũng đã thực hiện chia cổ tức bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 29,07%. Qua đó, vốn điều lệ của ngân hàng được bổ sung lên mức 48.057 tỷ đồng.

Tính đến 31/10/2021, tổng tài sản VietinBank tăng 8,1%; tổng nguồn vốn tăng gần 8%, trong đó nguồn vốn thị trường 1 tăng 10%; tín dụng tăng 8%; ROA đạt 1,3%; ROE đạt 16,1%. Các chỉ tiêu tuân thủ đạt tốt, LDR đạt 82,86%, CAR đạt hơn 9%, NIM đạt khoảng 3%.

Riêng về chất lượng tín dụng, tỷ lệ nợ xấu VietinBank đang ở mức 1,6%. Nợ cơ cấu theo Thông tư 01, Thông tư 03 khoảng 2.000 khách hàng với 10.392 tỷ đồng dư nợ. 

Trong các năm trước đó, VietinBank vẫn thường xuyên thực hiện chia cổ tức bằng tiền mặt. Gần nhất, vào năm 2019, ngân hàng đã chia cổ tức theo tỷ lệ 5%; từ 2012 - 2016, tỷ lệ chi trả cổ tức dao động từ 7 - 16%.

Trên thị trường chứng khoán, chốt phiên giao dịch ngày 1/12, thị giá CTG đang dừng ở mức 34.000 đồng/cổ phiếu. Vốn hoá thị trường vào khoảng 163.400 tỷ đồng.

Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập
Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập