14/07/2024 lúc 21:37 (GMT+7)
Breaking News

VietinBank dự định phát hành thêm 9.000 tỷ đồng trái phiếu

Ngân hàng VietinBank vừa thông qua việc sửa đổi phương án phát hành trái phiếu ra công chúng năm 2022.

Theo phương án sửa đổi, ngân hàng VietinBank sẽ phát hành tối đa 9.000 tỷ đồng trái phiếu thay vì 8.000 tỷ như kế hoạch trước đó. Trong đó, 3.500 tỷ trái phiếu kỳ hạn 8 năm và 5.500 tỷ trái phiếu kỳ hạn 10 năm. Số trái phiếu này sẽ được phát hành làm 2 đợt. Đợt 1 là 5.000 tỷ và đợt 2 là 4.000 tỷ.

Theo ngân hàng Vietinbank, đợt 1 dự kiến được thực hiện trong quý 4/2022 – quý 1/2023. Đợt 2 phát hành từ quý 2/2023 đến quý 3/2023.

Trong trường hợp đợt 1 chưa phát hành hết khối lượng chào bán như dự kiến thì phần bán chưa hết được chuyển qua đợt 2 tương ứng theo từng kỳ hạn trái phiếu.

Ngân hàng Vietinbank sẽ tính lãi suất của các trái phiếu trên là lãi suất thả nổi (có điều chỉnh theo định kỳ). Lãi suất này áp dụng cho toàn bộ thời hạn của mỗi trái phiếu, tính theo tỷ lệ phần trăm trên năm (%/năm) và được xác định theo công thức: Lãi suất mỗi trái phiếu suất tham chiếu + biên độ lãi suất.

Lãi suất tham chiếu tính theo bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm bằng VND, trả sau, kỳ hạn 12 tháng của các ngân hàng VietinBank, BIDV, Agribank và Vietcombank.

Biên độ lãi suất trái phiếu phát hành căn cứ vào điều kiện thị trường và khả năng cân đối vốn của ngân hàng VietinBank, tại thời điểm đăng ký chào bán trái phiếu bảo đảm tuân thủ và phù hợp với quy định của NHNN.

Đối với trái phiếu kỳ hạn 8 năm, ngân hàng VietinBank có quyền mua lại trái phiếu sau 3 năm từ ngày phát hành. Trái phiếu kỳ hạn 10 năm, ngân hàng VietinBank thực hiện quyền mua lại sau 5 năm.

Ngân hàng VietinBank cho biết sẽ dùng 9.000 tỷ đồng thu được từ phát hành trái phiếu để tăng quy mô vốn hoạt động, tăng vốn cấp 2 và đảm bảo các tỷ lệ an toàn hoạt động theo quy định của NHNN.

Đồng thời thực hiện cho vay nền kinh tế (bao gồm các khoản cho vay được giải ngân trước và sau thời điểm phát hành trái phiếu) với các ngành nghề, lĩnh vực: Công nghệ chế biến, chế tạo; sản xuất và phân phối điện, khí đốt;…

Theo báo cáo, mức độ sử dụng vốn sẽ căn cứ theo tiến độ giải ngân cụ thể của từng ngành nghề, lĩnh vực nhằm đảm bảo hiệu quả hoạt động và an toàn hoạt động theo quy định NHNN.

Trường hợp số tiền thu được không đủ để sử dụng cho toàn bộ mục đích dự kiến như trên, ngân hàng VietinBank sẽ xem xét giải ngân/cho vay theo thứ tự mục đích ưu tiên.

Trong trường hợp số tiền dự kiến thu được từ chào bán không đủ để sử dụng cho toàn bộ mục đích như kế hoạch, ngân hàng VietinBank có thể sử dụng và bố trí nguồn vốn thông qua các kênh huy động vốn khác như huy động tiền gửi dân cư, tổ chức, phát hành giấy tờ giá khác… phù hợp với quy định pháp luật.

Trước đó, trong 10 tháng đầu năm nya, ngân hàng VietinBank đã phát hành 5.610 tỷ đồng trái phiếu với kỳ hạn bình quân 8,9 năm. Đứng thứ 10 trong danh sách những ngân hàng phát hành nhiều trái phiếu nhất.

Thanh Bút