28/05/2024 lúc 09:13 (GMT+7)
Breaking News

Việt Nam - Lào - Campuchia thúc đẩy hợp tác thương mại trong bối cảnh kinh tế số

Vừa qua, tại TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo quốc tế với chủ đề “ Hợp tác thương mại, đầu tư giữa Việt Nam, Lào, Campuchia trong bối cảnh kinh tế số” do Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phối hợp với Viện Khoa học Kinh tế và Xã hội Quốc gia Lào và Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia.

Toàn cảnh Hội thảo 

Hội thảo tập trung làm rõ các 3 vấn đề: Xu hướng phát triển kinh tế số và kinh nghiệm ứng dụng công nghệ số vào phát triển thương mại, đầu tư tại Việt Nam, Lào, Campuchia; cơ hội và thách thức từ quá trình chuyển đổi số đến việc thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư giữa ba nước; các giải pháp thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư giữa Việt Nam, Lào, Campuchia trong nền kinh tế số.

Theo các nhà khoa học của Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, để thúc đẩy phát triển kinh tế số, thời gian tới, Việt Nam, Lào, Campuchia cần xây dựng và hoàn thiện môi trường thể chế, pháp lý đáp ứng yêu cầu của thời kỳ hội nhập quốc tế trong điều kiện kinh tế số; tập trung đầu tư xây dựng hạ tầng cứng và mềm cho chuyển đổi số và phát triển nền kinh tế số quốc gia; hỗ trợ nâng cao năng lực và sức cạnh tranh của doanh nghiệp, không ngừng chú trọng bồi dưỡng, phổ biến, trang bị kiến thức cho đội ngũ doanh nhân đáp ứng yêu cầu của kinh tế số và xu thế của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, cũng như thích ứng với hội nhập vào thị trường thế giới trong thời kỳ mới…

Phát biểu tại Hội thảo, Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam Phan Chí Hiếu cho biết, thúc đẩy kinh tế số được Chính phủ các nước coi là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao chất lượng tăng trưởng, đưa các quốc gia thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình và hướng tới mục tiêu trở thành nước công nghiệp phát triển. Xu hướng trên sẽ mở ra các cơ hội, song cũng đồng thời đặt ra các thách thức trong quá trình phát triển, mở rộng hợp tác đầu tư, thương mại cho mỗi quốc gia, trong đó có Việt Nam, Lào, Campuchia.

Bên cạnh đó, các nhà khoa học của ba nước khẳng định, tiềm năng hợp tác thương mại và đầu tư giữa Việt Nam với Lào, Campuchia là rất lớn. Qua đó,  kết quả đạt được trong thời gian qua chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của các bên. Để thúc đẩy phát triển kinh tế số trong thời gian tới, Việt Nam, Lào, Campuchia cần xây dựng và hoàn thiện môi trường thể chế, pháp lý đáp ứng yêu cầu của thời kỳ hội nhập quốc tế trong điều kiện kinh tế số; tập trung đầu tư xây dựng hạ tầng cứng và hạ tầng mềm cho chuyển đổi số và phát triển nền kinh tế số quốc gia...