Phấn đấu xây dựng một tạp chí khoa học ứng dụng phát triển và hội nhập

Ngày 21/6/2022 tại Hà Nội, Tạp chí Việt Nam hội nhập trang trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 5 năm thành lập (2017-2022) và 97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2022). Trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của nhà thơ, nhà báo Đoàn Mạnh Phương - Tổng Biên tập Tạp chí.