19/06/2024 lúc 10:46 (GMT+7)
Breaking News

VCCI Vũng Tàu báo cáo UBKT Trung ương việc thay Tổng Giám đốc VungtauShip

Ngày 15/7, VCCI Vũng Tàu đã ban hành văn bản số 95/PTM-CNVT gửi UBKT Trung ương Đảng v/v xem xét ý kiến của tập thể cán bộ, công nhân viên VungtauShip liên quan đến việc "cử" và "thôi" làm người đại điện phần vốn nhà nước tại VungtauShip, thay Tổng Giám đốc VungtauShip.

Theo đó, từ ngày 8/7/2022, Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Vũng Tàu (VCCI Vũng Tàu) có nhận được ý kiến của tập thể cán bộ, công nhân viên Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Biển Vũng Tàu (VungtauShip) về các vấn đề liên quan đến việc "cử" và "thôi" làm người đại diện phần vốn nhà nước tại VungtauShip.

Để có thể hiểu cụ thể hơn nội dung ý kiến của tập thể bộ, công nhân viên VungtauShip, VCCI Vũng Tàu đã cử đại diện lãnh đạo cơ quan đến làm việc với Ban Lãnh đạo công ty; với các ban đại diện công ty; và với một số người lao động trong công ty.

Căn cứ trên tình hình chung đã nắm, cùng những thông tin thu thập được, VCCI Vũng Tàu có một số ý kiến vềviệc cho thôi làm người đại diện phần vốn Nhà nước tại VungtauShip.

Trụ sở Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Biển Vũng Tàu (VungtauShip) 

Cụ thể, VungtauShip có 95% doanh thu và lợi nhuận từ hoạt động dịch vụ cung cấp hoa tiêu và hàng hải. Từ năm 2017 đến nay, Công ty có hai người đại diện phần vốn Nhà nước là ông Nguyễn Khắc Du, đại diện quản lý 53,17% vốn nhà nước tại Công ty, giữ chức vụ Tổng Giám đốc và bà Lê Ngọc Mai Thảo đại diện quản lý 26% vốn nhà nước tại Công ty, giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc.

Từ khi ông Nguyễn Khắc Du được giao đại diện quản lý vốn và giữ chức vụ Tổng Giám đốc đến nay, VungtauShip không ngừng phát triển. Từ năm 2015 đến năm 2020, Người đại diện vốn được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 26/NĐ-DHDCD/VTS ngày 10/01/2018 thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là 05 năm, từ ngày 10/01/2018 đến ngày 10/01/2023.

Theo Quyết định số 3488/QĐ-UBND ngày 01/12/2017 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (UBND tỉnh BRVT), tại Mục 3, Điều 1 quy định “Thời hạn cử làm đại diện phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị VungtauShip (2017-2022)".

"Như vậy, nhiệm kỳ của người đại diện vốn tại VungtauShip là đến ngày 10/01/2023. Việc UBND tỉnh BRVT cho thôi làm người đại diện vốn nhà nước tại VungtauShip ở thời điểm hiện nay là chưa phù hợp quy định theo Nghị định số 159/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện vốn tại doanh nghiệp và Quyết định số 3488/QD-UBND ngày 01/12/2017 của UBND tỉnh BRVT", VCCI Vũng Tàu khẳng định.

Tiếp đó, VCCI Vũng Tàu cũng có kiến nghị về việc cử người đại diện phần vốn Nhà nước tại VungtauShip.

Theo VCCI Vũng Tàu, năm 2012, UBND tỉnh BRVT đã cử ông Lương Việt Thắng làm người đại diện phần vốn nhà nước tại VungtauShip và được bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty. Do ông Lương Việt Thắng không có chuyên môn về hoa tiêu hàng hải, nên trong quá trình điều hành hoạt động Công ty, hoa tiêu VungtauShip đã để xảy ra nhiều tai nạn hàng hải, trong đó có 02 vụ tai nạn hàng hải nghiêm trọng gây thiệt hại gần một nghìn tỷ đồng.

“Chúng tôi được biết, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang có văn bản lấy ý kiến các sở, ban ngành để cử ông Nguyễn Văn Cẩm làm người đại diện phần vốn nhà nước tại VungtauShip và ứng cử chức danh Tổng Giám đốc công ty. Trường hợp ông Nguyễn Văn Cẩm cũng giống như ông Lương Việt Thắng có chuyên ngành quản trị kinh doanh và vận hành khai thác máy tàu thủy hệ tại chức, không có chuyên môn về hoa tiêu hàng hải”, VCCI Vũng Tàu nhấn mạnh.

Tại Điều 18, Nghị định 70/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về điều kiện cung cấp dịch vụ bảo đảm an toàn hàng hải quy định: “Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hoa tiêu hàng hải phải đáp ứng các điều kiện về nhân lực và cơ sở vật chất như sau: Có bộ phận chuyên trách thực hiện dịch vụ hoa tiêu hàng hải; Người được bổ nhiệm giữ vị trí phụ trách bộ phận thực hiện dịch vụ hoa tiêu hàng hải phải có bằng đại học trở lên và là hoa tiêu ngoại hạng”.

“Hiện nay tại khu vực cảng biển Vũng Tàu là một trong hai cảng biển được xếp là cảng biển đặc biệt của cả nước và là cảng duy nhất của Việt Nam thường xuyên có tàu container lớn nhất thế giới chở hàng từ Việt Nam đi Mỹ, Châu Âu và ngược lại. Hoa tiêu hàng hải là một mắt xích quan trọng nhất đảm bảo an toàn cho các con tàu ra vào cảng.

Việc ông Nguyễn Văn Cẩm không có chuyện môn về hoa tiêu hàng hải được đề cử để bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc VungtauShip có hoạt động chính là cung cấp dịch vụ hoa tiêu hàng hải là không phù hợp với Nghị định 70/2016/NĐ-CP của Chính phủ, nguy cơ gây mất an toàn, an ninh hàng hải tại khu vực vùng nước cảng biển Vũng Tàu”, văn bản của VCCI Vũng Tàu nêu rõ.

VCCI Vũng Tàu đề nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh BRVT không cử ông Nguyễn Văn Cẩm làm người đại diện vốn nhà nước, ứng cử chức danh Tổng Giám đốc VungtauShip vì chuyên môn của ông Nguyễn Văn Cẩm không phù hợp với quy định tại Nghị định số 70/2016/NĐ-CP của Chính phủ và Điều lệ tổ chức và hoạt động của VungtauShip.

Về việc kỷ luật ông Nguyễn Khắc Du - Tổng Giám đốc VungtauShip, VCCI Vũng Tàu cho rằng theo Quyết định số 30-QĐ/UBKTĐUK ngày 15/10/2021 của Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, ông Nguyễn Khắc Du bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo do có một số vi phạm trong công tác lãnh đạo, điều hành Đảng ủy Công ty. Ngày 29/11/2021, ông Nguyễn Khắc Du bị kỷ luật về hành chính với hình thức cảnh cáo theo Quyết định số 4355/QĐ-UBND của UBND tỉnh BRVT.

Theo quy định của Đảng, quyết định kỷ luật về mặt hành chính phải tương xứng với vi phạm đã bị xử lý về Đảng. Với hành vi, vi phạm của ông Nguyễn Khắc Du áp dụng theo Điều 61, Nghị định số 159/NĐ/2020-CP của Chính phủ có dấu hiệu sai về quy trình và thẩm quyền.

Đề nghị cơ quan chức năng của Đảng xem xét lại quy trình và thẩm quyền để kỷ luật đúng người, đúng tội, tránh để các thế lực thù địch lợi dụng, xuyên tạc ảnh hưởng đến uy tín của Đảng và cũng là giúp cho cán bộ, đảng viên, người lao động yên tâm công tác, làm việc đạt kết quả cao, vượt qua khó khăn sau đại dịch Covid-19.

Nguyễn Lâm