24/06/2024 lúc 03:17 (GMT+7)
Breaking News

Văn Yên: Đơn vị đi đầu trong thực hiện chương trình hành động 56 của Tỉnh ủy Yên Bái

Năm 2022 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, song huyện Văn Yên đã có nhiều giải pháp cụ thể, triển khai thực hiện chương trình hành động số 56 của tỉnh ủy Yên Bái, cùng với đó là sự cố gắng, nỗ lực của các ngành, các địa phương, các doanh nghiệp, sự đồng tình ủng hộ của Nhân dân, kinh tế - xã hội của huyện trong năm 2022 đã đạt được nhiều kết quả quan trọng và khá toàn diện trên các lĩnh vực.

Huyện ủy Văn Yên kiêm tra công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tại xã Phong Dụ Hạ.

Kết thúc năm 2022, Văn Yên được tỉnh Yên Bái đánh giá là đơn vị dẫn đầu các huyện, thị, thành phố trong triển khai chương trình hành động số 56 của Tỉnh ủy và năm thứ hai liên tiếp Văn Yên được 09 huyện, thị, thành phố suy tôn là đơn vị dẫn đầu khối và đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng cờ thi đua xuất sắc.

Với tinh thần "Chủ động, sáng tạo, quyết liệt, kỷ cương, linh hoạt, tăng tốc, hiệu quả"; với phương châm hành động “không nói không, không nói khó, không nói có nhưng không làm”. Đồng thời, tập trung lãnh đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội; kịp thời giúp đỡ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ sản xuất kinh doanh phục hồi và phát triển sau khi bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19; đẩy nhanh tiến độ các dự án và giải ngân xây dựng cơ bản, trọng tâm là xây dựng đường giao thông nông thôn; Chủ động tập trung các nguồn lực để hoàn thành mục tiêu xây dựng xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; tiếp tục triển khai có hiệu quả các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản của tỉnh; cùng với đó là bảo đảm an sinh xã hội, huy động sự vào cuộc của các cấp, các ngành để hoàn thành mục tiêu giảm nghèo bền vững, tích cực chuyển đổi số mạnh mẽ, nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân; Nêu cao tinh thần, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu các cấp, các ngành, các địa phương, của cán bộ, đảng viên; xây dựng tổ chức đảng, chính quyền và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tổ chức phát động và triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động một cách thiết thực, thu hút đông đảo nhân dân đồng thuận, tích cực hưởng ứng tham gia.

Toàn cảnh huyện Văn Yên.

Khép lại năm 2022, trong bối cảnh với nhiều thuận lợi và khó khăn đan xen, Văn Yên đã phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Song, nhờ sự nỗ lực, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, huyện Văn Yên vẫn thực hiện thắng lợi và toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 với 39/39 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Đồng chí Luyện Hữu Chung - Bí thư huyện ủy Văn Yên cho biết: “Năm 2022, huyện văn Yên đã được tỉnh Yên Bái đánh giá là huyện dẫn đầu các huyện, thị, thành phố trong triển khai chương trình hành động số 56 của Tỉnh ủy và năm thứ hai liên tiếp Văn Yên được 09 huyện, thị, thành phố suy tôn là đơn vị dẫn đầu khối và đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng cờ thi đua xuất sắc. Cụ thể là huyện đã chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp theo Nghị quyết số 69 của HĐND tỉnh với 349 cơ sở, 11 tổ hợp tác chăn nuôi được nghiệm thu, giải ngân với kinh phí hỗ trợ trên 8,7 tỷ đồng. Xây dựng được 11 sản phẩm OCOP đạt hạng 3 sao trở lên, nâng tổng số sản phẩm OCOP của huyện lên 38 sản phẩm, Toàn huyện đã có thêm 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 2 xã đạt chuẩn nông thôm mới nâng cao, 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Cơ sở hạ tầng tiếp tục được quan tâm đầu tư, đặc biệt đã kiên cố hóa được trên 134 km đường giao thông nông thôn. Thu ngân sách nhà nước đạt 346,4 tỷ đồng, vượt 18,5% chỉ tiêu tỉnh giao.

Lãnh đạo huyện Văn Yên thường xuyên bám sát cơ sở, trao đổi trực tiếp với người dân.

Các hoạt động văn hoá, thể thao, thông tin, tuyên truyền được triển khai có hiệu quả. Đặc biệt, huyện đã tổ chức thành công Lễ hội Quế lần thứ 4 tạo được dấu ấn tốt đẹp trong lòng du khách thập phương. Đề án chuyển đổi số được triển khai triển khai bài bản, có trọng tâm, trọng điểm, bằng nhiều giải pháp, cách làm mới sáng tạo, đến nay tỷ lệ công dân số đạt 51,5%, tỷ lệ gia đình số đạt 22,5%, 44,2% thôn, tổ dân phố và 32% xã, thị trấn đạt tiêu chuẩn số. Công tác an sinh xã hội được bảo đảm, tỷ lệ hộ nghèo giảm 7%, đạt 134,6% kế hoạch;hỗ trợ 96 hộ gia đình các hộ khó khăn về nhà ở, với số tiền hỗ trợ từ nguồn xã hội hóa là gần 7 tỷ đồng. Quốc phòng - an ninh được bảo đảm; trật tự, an toàn xã hội được giữ vững, tai nạn giao thông giảm so với cùng kỳ; đặc biệt đã tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ huyện đạt loại xuất sắc.”

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Các cuộc vận động, phong trào thi đua được triển khai rộng khắp, nhận được sự đồng thuận, ủng hộ của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đặc biệt, trong năm 2022, Văn Yên đã phát động và triển khai có hiệu quả phong trào “Lắng nghe dân nói và xây dựng văn hóa giữ gìn vệ sinh môi trường sống” gắn với phong trào "Dịch rào, hiến đất, mở rộng, nâng cấp các tuyến đường giao thông” đến nay đã thu được kết quả rất tích cực, cụ thể như: đã huy động được gần 73 nghìn lượt cán bộ công chức, viên chức và người dân tham gia, mở rộng được trên 100 km đường giao thông từ 3,5m lên 7m với tổng diện tích đất nhân dân hiến là trên 272.000m2.

Lãnh đạo huyện Văn Yên kiểm tra mô hình kinh tế của người dân.

Với huyện Văn Yên, năm 2023 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm bản lề, năm đánh giá nửa chặng đường triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, đặc biệt đây cũng là năm Văn Yên tăng tốc để về đích hoàn thành mục tiêu xây dựng huyện nông thôn mới vào năm 2024, sớm hơn 1 năm so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI. Để hoàn thành trọng trách quan trọng đó, Huyện ủy đã thống nhất ban hành Kế hoạch số 150 về lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ chính trị năm 2023, trọng tâm là tiếp tục đổi mới, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất để cơ cấu lại kinh tế. Chú trọng phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; phát triển lâm nghiệp bền vững, giá trị gia tăng cao. Đẩy mạnh các hoạt động du lịch theo hướng chuyên nghiệp, chất lượng, hiệu quả. Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp; tăng cường thu hút đầu tư; phát triển các thành phần kinh tế, nhất là kinh tế tư nhân. Tập trung huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số của huyện gắn với xây dựng chính quyền số, từng bước xây dựng xã hội số, kinh tế số. Phát triển kinh tế hài hòa với phát triển văn hóa, đảm bảo tiến bộ, công bằng và an sinh xã hội; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân gắn với thực hiện mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững, nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân. Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, quản lý chặt chẽ tài nguyên gắn với bảo vệ môi trường. Củng cố quốc phòng, an ninh; bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh, hoàn thành thắng lợi toàn diện chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.

Với những kết quả ấn tượng đã đạt được trong năm 2022 sẽ là nguồn động lực to lớn, giúp huyện Văn Yên vững bước quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, nỗ lực cố gắng hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đã đề ra trong năm 2023./.

Đoàn Tuấn - Thu Nhài