13/08/2022 lúc 04:05 (GMT+7)
Breaking News

Vận tải Transimex bị phạt 50 triệu đồng do chậm công bố thông tin

Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ra quyết định xử phạt hành chính đối với CTCP Vận tải Transimex do chậm công bố thông tin liên quan đến tài liệu Đại hội đồng cổ đông, báo cáo thường niên.

Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ra quyết định xử phạt hành chính đối với CTCP Vận tải Transimex do chậm công bố thông tin liên quan đến tài liệu Đại hội đồng cổ đông, báo cáo thường niên.

Vận tải Transimex bị phạt 50 triệu đồng do chậm công bố thông tin

Quyết định xử phạt Vận tải Transimex của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nêu rõ, công ty bị phạt 50 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Cụ thể, CTCP Vận tải Transimex công bố thông tin không đúng hạn theo quy định pháp luật trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước và trên trang thông tin điện tử của HNX các tài liệu như Báo cáo thường niên năm 2019, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và năm 2021, Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020.

Trước đó, ngày 24/05, Vận tải Transimex bị Chi Cục Thuế TP.Thủ Đức ra quyết định xử phạt hơn 7 triệu đồng do khai sai dẫn đến thiếu thuế TNDN phải nộp. Bên cạnh đó, Vận tải Transimex bị truy thu số tiền nộp thuế là hơn 35,3 triệu đồng và số tiền nộp chậm là 573.180 đồng.

Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập
Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập