19/06/2024 lúc 10:37 (GMT+7)
Breaking News

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp có tân Phó Chủ tịch

Ông Đỗ Hữu Huy, 42 tuổi, vừa được Thủ tướng bổ nhiệm làm Phó chủ tịch Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC).
Ông Đỗ Hữu Huy vừa được Thủ tướng bổ nhiệm làm Phó chủ tịch Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC).

Tại Quyết định 429/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Đỗ Hữu Huy, Chánh Văn phòng Ban cán sự đảng, Chánh Văn phòng Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, giữ chức vụ Phó chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Ông Đỗ Hữu Huy sinh năm 1980, có bằng kỹ sư Điện tử viễn thông, thạc sĩ Quản lý kinh tế và bằng cao cấp lý luận chính trị. Trong quá trình công tác, ông Huy từng là Bí Thư Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Bộ Công Thương. Sau đó giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ thị trường châu Á - châu Phi, Bộ Công Thương. Tháng 10/2018, ông được bổ nhiệm làm Chánh Văn phòng Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Với quyết định bổ nhiệm này, CMSC sẽ có 3 Phó chủ tịch, bao gồm ông Hồ Sỹ Hùng, ông Nguyễn Ngọc Cảnh và ông Đỗ Hữu Huy. Chủ tịch CMSC hiện nay là ông Nguyễn Hoàng Anh, Ủy viên Trung ương Đảng.

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp là cơ quan thuộc Chính phủ; được Chính phủ giao thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và phần vốn nhà nước đầu tư tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên theo quy định của pháp luật. Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp có tên giao dịch quốc tế tiếng Anh viết tắt là CMSC.

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp có nhiệm vụ xây dựng và trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chiến lược tổng thể đầu tư phát triển doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban theo chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch được cấp có thẩm quyền quyết định.

Đồng thời thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ giao Ủy ban làm đại diện chủ sở hữu như sau: Quyết định vốn điều lệ khi thành lập và điều chỉnh vốn điều lệ trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp, trừ các doanh nghiệp do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập; thực hiện đầu tư bổ sung vốn điều lệ cho doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp.

Hiện có 19 doanh nghiệp do Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp trực tiếp làm đại diện chủ sở hữu, đơn cử như Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước; Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; Tập đoàn Điện lực Việt Nam; Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam; Tập đoàn Hóa chất Việt Nam... Ngoài ra là các doanh nghiệp khác theo quyết định của Thủ tướng.

Anh Phạm