14/07/2024 lúc 21:38 (GMT+7)
Breaking News

Trong tháng 12 sẽ có gần 48.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp đến hạn đáo hạn

Theo số liệu mới công bố Bộ Tài chính, trong hai tháng cuối năm 2022 sẽ còn hơn 61.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) đáo hạn. Riêng tháng 12 sẽ có gần 48.000 tỷ đồng TPDN đến hạn đáo hạn.

Theo số liệu công bố, khối lượng phát hành TPDN trong 10 tháng của năm 2022 đạt 328.900 tỷ đồng, giảm 25,2% so với cùng kỳ năm 2021 và có xu hướng giảm dần qua các quý.

Trong đó, 46,48% TPDN riêng lẻ phát hành có tài sản đảm bảo; 53,52% không có tài sản đảm bảo, chủ yếu là trái phiếu của tổ chức tín dụng (TCTD). Cụ thể, khối lượng TPDN của các TCTD phát hành lớn nhất, chiếm 41,34%; TPDN bất động sản đứng thứ hai, chiếm 28,87%; TPDN xây dựng chiếm 7,8%.

Đáng chú ý, khối lượng trái phiếu mua lại trước hạn trong giai đoạn là 152,5 nghìn tỷ đồng, tăng 49,6% so với cùng kỳ năm 2021. Bên cạnh đó, trong hai tháng cuối năm 2022 sẽ còn hơn 61.000 tỷ đồng TPDN đáo hạn. Trong đó, riêng tháng 12 sẽ có gần 48.000 tỷ đồng TPDN đến hạn.

Về việc mua lại trái phiếu trước hạn, theo Bộ Tài chính, sau vụ việc sai phạm của Tân Hoàng Minh và Vạn Thịnh Phát, thị trường TPDN hiện đang gặp khó khăn, khối lượng phát hành mới sụt giảm, nhà đầu tư bán lại trước hạn nhiều, dẫn tới khối lượng mua trái phiếu trước hạn lớn.

Ngoài nguyên nhân từ những vụ việc nêu trên, những tin đồn trên thị trường tài chính liên quan đến một số tập đoàn, khó khăn của thị trường bất động sản cũng tác động đến niềm tin của người gửi tiền và nhà đầu tư đối với thị trường ngân hàng và TPDN bị ảnh hưởng. Đồng thời, khi lãi suất tiền gửi ngân hàng lên cao, nhà đầu tư cá nhân có xu hướng bán lại TPDN để chuyển sang gửi tiết kiệm.

Thanh Bút